Orły Prawa 2020

Wina za rozkład pożycia małżeńskiego

Decydując się na rozwód z ustaleniem winy współmałżonka należy się zastanowić jaki chcemy osiągnąć cel. Pamietać należy, że postępowanie sądowe trwa bardzo długo, nawet kilka lat i jest bardzo obciążające psychicznie. Jeżeli jednak małżonek czuje się skrzywdzony przez partnera i potraktowany niesprawiedliwie, to może zdecydować się na rozwód z ustaleniem winy dla własnej satysfakcji, dla dzieci, aby były świadome, dlaczego musiały się wychowywać w niepełnej rodzinie oraz dla alimentów. Wymiernym finansowo skutkiem rozwodu z orzeczeniem winy jest zobowiązanie małżonka winnego za rozkład pożycia małżeńskiego do łożenia alimentów na rzecz małżonka niewinnego jeżeli w wyniku rozwodu pogorszy się sytuacja finansowa i majątkowa małżonka niewinnego. A tak jest w 95% przypadków. Pamiętać należy, że zobowiązanie to obciąża małżonka winnego do czasu ponownego zawarcia związku małżeńskiego przez małżonka niewinnego. W praktyce oznacza to, że małżonek winny będzie łożył alimenty na rzecz małżonka niewinnego do końca swego życia, chyba że sam nie będzie miał środków na swoje utrzymanie.Rzadko bowiem małżonkowie niewinni zawierają ponowne związki małżeńskie, częściej decydując się na relacje partnerskie z nowym towarzyszem życia. Poza tym małżonek winny nigdy nie będzie mógł wystąpić wobec małżonka niewinnego o alimenty na swoją rzecz w przypadku pozostawania w niedostatku. Z tych powodów warto zdecydować się na rozwód z ustaleniem winy.

Wina za rozkład pożycia małżeńskiego

Decydując się na rozwód z ustaleniem winy współmałżonka należy się zastanowić jaki chcemy osiągnąć cel. Pamietać należy, że postępowanie sądowe […]

wyrok uniewinniający

zapadł także wobec Janusza K., który przed Sądem Rejonowym dla Warszawy Śródmieścia odpowiadał za przestępstwo znęcania się fizycznego i psychicznego […]

Uniewinnienie, to wielka satysfakcja dla obrońcy

  Po wygraniu przeze mnie kasacji przed Sądem Najwyższym, proces Krzysztofa S. oskarżonego o przestępstwo z art. 200 §1 k.k. […]

Rozwód i podział majątku

Przy zgodnej decyzji małżonków o rozwodzie, możliwe jest także przeprowadzenie podziału majątku wspólnego stron. Warunkiem jest zgodne stanowisko, co do […]