Orły Prawa 2020

O kancelarii

O kancelarii prawnej z Warszawy – skuteczny adwokat rozwodowy Barbara Laskowska

Kancelaria adwokat Barbary Laskowskej powstała w kwietniu 2005 r. Jej podstawą jest głęboka wiedza oraz doświadczenie wyniesione z  pracy w zawodzie sędziego.  Czternaście lat pracy w zawodzie adwokata pozwoliło na ugruntowanie pozycji adwokat Barbary Laskowskiej na rynku usług prawnych.  Niekwestionowanym atutem adwokat Barbary Laskowskiej jest doświadczenie oraz umiejętność oceny problemu Klienta z punktu widzenia adwokata i sędziego, co czyni adwokat Barbarę Laskowską niezwykle  skuteczną.

Barbara Laskowska w latach 1995 – 2001 orzekała w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Mokotowa III Wydział Karny, a w latach 2001 -2005 była sędzią w Sądzie Okręgowym w Warszawie VIII Wydział Karny. Orzekała we wszystkich kategoriach spraw karnych, w tym w wielu poważnych i skomplikowanych sprawach kryminalnych, sprawach karno- gospodarczych  oraz z zakresu przestępczości zorganizowanej.

Chęć dalszego rozwoju i realizowania się w innych gałęziach prawa, m.in. prawie cywilnym i rodzinnym były podstawą decyzji o zrzeczeniu się urzędu sędziego i rozpoczęciu praktyki adwokackiej. Celem adwokat Barbary Laskowskiej jest pomoc ludziom w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych, poprzez wysokiej jakości doradztwo prawne i profesjonalną reprezentację przed sądami i organami państwa.

Wina za rozkład pożycia małżeńskiego

Decydując się na rozwód z ustaleniem winy współmałżonka należy się zastanowić jaki chcemy osiągnąć cel. Pamietać należy, że postępowanie sądowe […]

wyrok uniewinniający

zapadł także wobec Janusza K., który przed Sądem Rejonowym dla Warszawy Śródmieścia odpowiadał za przestępstwo znęcania się fizycznego i psychicznego […]

Uniewinnienie, to wielka satysfakcja dla obrońcy

  Po wygraniu przeze mnie kasacji przed Sądem Najwyższym, proces Krzysztofa S. oskarżonego o przestępstwo z art. 200 §1 k.k. […]

Rozwód i podział majątku

Przy zgodnej decyzji małżonków o rozwodzie, możliwe jest także przeprowadzenie podziału majątku wspólnego stron. Warunkiem jest zgodne stanowisko, co do […]