Orły Prawa 2020

O kancelarii

O kancelarii prawnej z Warszawy – skuteczny adwokat rozwodowy Barbara Laskowska

Kancelaria adwokat Barbary Laskowskej powstała w kwietniu 2005 r. Jej podstawą jest głęboka wiedza oraz doświadczenie wyniesione z  pracy w zawodzie sędziego.  Siedemnaście lat pracy w zawodzie adwokata pozwoliło na ugruntowanie pozycji adwokat Barbary Laskowskiej na rynku usług prawnych.

Adwokat Barbara Laskowska

Mecenas Barbara Laskowska

Niekwestionowanym atutem adwokat Barbary Laskowskiej jest doświadczenie oraz umiejętność oceny problemu Klienta z punktu widzenia adwokata i sędziego, co czyni adwokat Barbarę Laskowską niezwykle  skuteczną.

Barbara Laskowska w latach 1995 – 2001 orzekała w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Mokotowa III Wydział Karny, a w latach 2001 -2005 była sędzią w Sądzie Okręgowym w Warszawie VIII Wydział Karny. Orzekała we wszystkich kategoriach spraw karnych, w tym w wielu poważnych i skomplikowanych sprawach kryminalnych, sprawach karno- gospodarczych  oraz z zakresu przestępczości zorganizowanej.

Chęć dalszego rozwoju i realizowania się w innych gałęziach prawa, m.in. prawie cywilnym i rodzinnym były podstawą decyzji o zrzeczeniu się urzędu sędziego i rozpoczęciu praktyki adwokackiej. Celem adwokat Barbary Laskowskiej jest pomoc ludziom w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych, poprzez wysokiej jakości doradztwo prawne i profesjonalną reprezentację przed sądami i organami państwa.

Paweł Wojtalewicz – prawnik

Absolwent ekonomii na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego (2015 r.) oraz prawa
na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2018 r.). Pracę magisterską
obronił z zakresu postępowania cywilnego pod kierunkiem prof. dr hab. Karola Weitza.
W 2018 r. z wyróżnieniem zdał egzamin wstępny, a następnie w latach 2019-2021 odbywał
aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie pod patronem adw.
Barbary Laskowskiej. W 2022 r. złożył z wynikiem pozytywnym zawodowy egzamin adwokacki.
Doświadczenia zawodowe zdobywał już od okresu studiów w warszawskich kancelariach
adwokackich. W Kancelarii zajmuje się bieżącą obsługą prawną klientów w sprawach z zakresu prawa cywilnego, karnego oraz rodzinnego.

Paulina Kruszewska – obsługa sekretariatu

Dba o Klientów kancelarii i sekretariatu, zajmuje się obsługą administracyjno-biurową, ustala
spotkania z Klientami oraz utrzymuje kontakt z sądami. Studiuje prawo na Uniwersytecie
Warszawskim. Zdobyte doświadczenie pomoże jej w przyszłej pracy prawnika.

Zobacz też

Uwzględniony wniosek o wstrzymanie wykonania kary

W razie wniesienia kasacji Sąd Najwyższy może wstrzymać wykonanie zaskarżonego wyroku do czasu jej rozpoznania. Może to zrobić jeżeli jest […]

więcej

Rozwód a separacja – czym się różnią?

Jaka jest różnica między rozwodem a separacją? Czym różni się separacja faktyczna od separacji formalnej?

więcej

Czym jest dobrowolne poddanie się karze? Jak wygląda procedura?

Na czym polega dobrowolne poddanie się karze, jak wygląda procedura i jakie są zalety takiego rozwiązania? Polska procedura karna przewiduje konsensualne tryby zakończenia postępowania karne, w tym skazanie bez rozprawy (art. 335 k.p.k.) oraz dobrowolne poddanie się karze (art. 387 k.p.k.).

więcej

Wygrana sprawa rozwodowa – Sąd podzielił naszą argumentację

Adwokat Barbara Laskowska pomogła uzyskać w pełni korzystny wyrok rozwodowy dla Klienta Kancelarii, który występował w sprawie w charakterze powoda. […]

więcej