Orły Prawa 2020

Polityka prywatności

Dbamy o Państwa prywatność i chcemy, abyście w czasie korzystania z naszych usług czuli się Państwo komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

(“Administrator”)
Administratorem Państwa danych osobowych jest: Barbara Laskowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Adwokacka Adwokat Barbara Laskowska, ul. Filtrowa 68 lok 36; 02-055 Warszawa, NIP 118-135-57-81

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

Jeśli zamierzacie Państwo korzystać z usług świadczonych przez Kancelarię (w szczególności w zakresie udziału w webinariach i innych szkoleniach internetowych, a także procesie korzystania z szeroko pojmowanych usług prawnych) zostaniecie Państwo poproszeni o podanie nam Państwa danych osobowych. Państwa dane przetwarzane są przez nas we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem Serwisu i świadczeniem usług w nim oferowanych („Usługi”).

Cel przetwarzania:

W zależności od tego, na co się Państwo zdecydujecie, może to być:

Podstawa przetwarzania:

Podanie danych:

Dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Skutek niepodania danych:

W zależności od celu, w jakim dane są podawane:

Możliwość cofnięcia zgody:

Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Państwa zgody pozostaje zgodne z prawem.

Proszę pamiętać, że zgodę w każdej chwili możesz odwołać. Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Państwa zgody pozostaje zgodne z prawem.

OKRES PRZETWARZANIA

Dane osobowe przetwarzane przez Kancelarię, przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez przepisy aktualnie obowiązującego prawa. Będziemy przetwarzać Państwa dane tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Przetwarzając Państwa dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w zakresie e-usług stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

PAŃSTWA UPRAWNIENIA

Przysługuje Państwu prawo żądania:

A także prawo:

Proszę skontaktować się z nami, jeśli chcecie Państwo skorzystać ze swoich praw. Jeśli uznacie Państwo, że Państwa dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, istnieje możliwość złożenia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

CIASTECZKA

Prowadzony przez Kancelarię serwis na którym świadczone są e-usługi, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:

Korzystając z odpowiednich opcji Państwa przeglądarki, w każdej chwili możecie Państwo:

W prowadzonym przez Kancelarię serwisie ciasteczka wykorzystywane są w celu:

Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Państwa przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Państwa przeglądarki. Z informacjami na ten temat można zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdą się na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której Państwo używacie:

Jeśli nie zostanie wyłączone wykorzystywanie plików cookies w ustawieniach przeglądarki, oznacza to, że wyrażacie Państwo zgodę na ich wykorzystanie. 

USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Państwa dane. Poniżej znajduje się przykładowa lista tych podmiotów:

Niezależnie od powyższego Państwa dane mogą być przekazane organom państwowym i samorządowym, zwłaszcza tym czuwającym nad jakością procesu świadczenia usługi, należytym nadawaniu uprawnień i tytułów, oraz organom takim jak: Policja, Urząd Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Konsumentów i Konkurencji, a także organom wymiaru sprawiedliwości. 

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Chcecie Państwo skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych? A może po prostu chcecie zapytać o coś związanego z naszą Polityką Prywatności? Proszę napisać na adres e-mail: kancelaria@adwokat-laskowska.pl