Orły Prawa 2020

Umowa alimentacyjna – ustalenie alimentów w drodze umowy między rodzicami

Umowa alimentacyjna - umowa między rodzicami
Umowa alimentacyjna – umowa między rodzicami

Umowa alimentacyjna jest porozumieniem między rodzicami, którzy rozwiedli się, są w separacji lub nigdy nie mieszkali razem. Dotyczy ona wsparcia finansowego na rzecz dziecka. Umowa ta określa, jakie środki finansowe będzie dostarczał jeden rodzic drugiemu, w celu zapewnienia opieki i utrzymania dziecka. Zawierając umowę alimentacyjną, rodzice mogą uniknąć konieczności kontynuowania sporu sądowego w sprawie alimentów. Umowa alimentacyjna musi być dobrowolna i powinna być wynikiem obustronnej zgody rodziców w kwestii wysokości i formy wsparcia finansowego.

Co uwzględnia umowa alimentacyjna?

Należy pamiętać, że umowa alimentacyjna może różnić się w zależności od okoliczności i potrzeb dziecka oraz możliwości finansowych rodziców. Często uwzględnia takie wydatki jak mieszkanie, jedzenie, opieka, medyczna, edukacja i inne potrzeby dziecka.

Rozwód o co pyta Sąd na sprawie? Przykładowe pytania. Jak się przygotować?

Umowa alimentacyjna – pisemna, ustna, zatwierdzona przez sąd

Prawo nie przewiduje określonej formy takiej umowy. Może to być umowa na piśmie, a nawet umowa ustna. To rozwiązanie niesie za sobą pewne ryzyko w przypadku zaprzestania płacenia alimentów przez rodzica zobowiązanego. Umowa taka nie może być tytułem wykonawczym uprawniającym do egzekucji komorniczej. Umowa alimentacyjna może być natomiast zatwierdzona przez Sąd jako ugoda sądowa i wówczas staje się tytułem wykonawczym uprawniającym do egzekucji w przypadku zaprzestania płacenia alimentów przez zobowiązanego.

Jak długo po rozwodzie można ubiegać się o podział majątku?

Umowa alimentacyjna w formie aktu notarialnego

Jeszcze innym rozwiązaniem jest zawarcie umowy alimentacyjnej w formie aktu notarialnego, który jest jednocześnie tytułem egzekucyjnym. Postępowanie przed sądem o nadanie klauzuli wykonalności takiemu aktowi jest szybkie i proste. Po uzyskaniu klauzuli wykonalności możliwe jest prowadzenie egzekucji u komornika.

Umowa alimentacyjna dla osób, między którymi nie ma sporu

Wszystkie umowne sposoby ustalania obowiązku alimentacyjnego są przewidziane dla osób, między którymi nie ma sporu co do sposobu alimentacji oraz wysokości kwoty alimentów. Dla wszystkich pozostałych rodziców, którzy nie są w stanie się porozumieć, jedyną drogą pozostaje postępowanie sądowe. W jego trakcie to sąd podejmuje decyzje za rodziców, ustalając w pierwszej kolejności, jakie są miesięczne koszty utrzymania dziecka, a następnie nakładając obowiązek łożenia alimentów na rodzica zobowiązanego.

Orzeczenie o winie a podział majątku po rozwodzie – co z mieszkaniem?

Zalecane jest wsparcie prawne przy tworzeniu umowy alimentacyjnej

Pomimo tego, że w internecie jest wiele wzorów umów alimentacyjnych, przed zawarciem takiej umowy warto skonsultować się z doświadczonym prawnikiem w celu przygotowania indywidualnej umowy dostosowanej do konkretnej sytuacji rodziców i dziecka. Zapraszamy do kontaktu z kancelarią – chętnie pomożemy Państwu w tworzeniu spersonalizowanej umowy alimentacyjnej.

Autor publikacji: Barbara Laskowska
Data publikacji: 1 sierpnia 2023
Komentarze

Zobacz też

Rozwód o co pyta Sąd na sprawie? Przykładowe pytania. Jak się przygotować?

Data publikacji: 6 lipca 2023

Sprawa rozwodowa – jakie pytania może zadać sąd w trakcie rozprawy? Jak wygląda rozprawa i jak się do niej przygotować? Zobacz na co zwrócić szczególną uwagę przed sprawą w sądzie.

więcej

Jak długo po rozwodzie można ubiegać się o podział majątku?

Data publikacji: 12 kwietnia 2023

Jak długo po rozwodzie można ubiegać się o podział majątku? Czy roszczenie ulega przedawnieniu? Sprawdź, dlaczego warto regulować kwestie majątkowe bezpośrednio po rozwodzie i uniknąć komplikacji w przyszłości.

więcej

Orzeczenie o winie a podział majątku po rozwodzie – co z mieszkaniem?

Data publikacji: 5 kwietnia 2023

Czy orzeczenie winy ma wpływ na podział majątku po rozwodzie? Czy małżonek uznany za winnego ma takie samo prawo do majątku wspólnego? Dowiedz się, co mówią przepisy Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego na temat podziału majątku po rozwodzie – wyjaśnia mecenas Barbara Laskowska.

więcej