Rozwód o co pyta Sąd na sprawie? Przykładowe pytania. Jak się przygotować?

Pytania w trakcie rozprawy rozwodowej. O co pyta Sąd?
Pytania w trakcie rozprawy rozwodowej. O co pyta Sąd? [fot.pixabay/qimono]

Sprawy o rozwód, w których małżonkowie skonfliktowani są na wielu płaszczyznach, są bardzo skomplikowane i obciążające emocjonalnie. Dlatego ważne jest, żeby przygotować się na możliwe pytania sądu i nie dać się ponieść emocjom. Jakie pytania dotyczące rozwodu sądowego najczęściej padają w sądzie podczas rozwodu za porozumieniem stron, z winy małżonka oraz podczas sprawy o ustalenie opieki nad dziećmi i alimentów? Zobacz jak przebiega sprawa rozwodowa w sądzie, jak przygotować się do odpowiedzi na pytania na rozprawie rozwodowej i na co zwrócić szczególną uwagę.

Jak odpowiadać na pytania na rozprawie rozwodowej

W sprawach o rozwód Sąd musi ustalić, czy ustały więzi emocjonalne, fizyczne i gospodarcze. Dlatego rozwodzący się małżonkowie nie mogą być zaskoczeni pytaniami:

 • Kiedy ustało pożycie intymne?
 • Czy kocha Pan/Pani małżonka?
 • Czy widzi Pan szansę na uratowanie związku?
 • Czy prowadzicie Państwo wspólne gospodarstwo domowe?
 • Czy czynicie wspólne inwestycje majątkowe?
 • Czy wspólnie rozliczacie podatki?”

Pozytywne odpowiedzi na te pytania mogą skutkować oddaleniem powództwa o rozwód, ponieważ Sąd stara się ustalić czy nastąpił rozpad pożycia małżeńskiego, a w tym przypadku dojdzie do wniosku, że nie ustały zupełnie i trwale więzi łączące małżonków.

Inne pytania dotyczące rozwodu sądowego, które może zadać sąd:

 • Kiedy Pan/Pani zawarł związek małżeński?
 • Czy w dalszym ciągu mieszka Pan/Pani z mężem/żoną?
 • Czy mieszkanie, w którym Pan/Pani mieszka jest wspólne?
 • Czy małżonkowie podejmowali próby ratowania małżeństwa?

Jak długo po rozwodzie można ubiegać się o podział majątku?

Rozwód z winy małżonka – pytania na sprawie rozwodowej

Jeżeli rozwód ma być orzeczony z wyłącznej winy jednego małżonka, kolejna pula pytań jest bardziej szczegółowa. Dotyczy ona konkretnych sytuacji i zdarzeń, które mają wskazywać na winę małżonka. W trakcie rozprawy jako pierwszy pytania zadaje sędzia prowadzący sprawę, następnie pełnomocnik reprezentujący daną stronę, a wreszcie pełnomocnik małżonka, z którym się rozwodzimy. Małżonkowie także mają prawo zadawać sobie nawzajem pytania, ale najlepiej jest, gdy czynią to za nich ich pełnomocnicy. Jeżeli jakieś pytanie strona uważa za istotne, może napisać swemu pełnomocnikowi jego treść, aby zostało sformułowane w prawidłowy sposób i żeby nie narazić się na jego uchylenie. Trzeba także pamiętać, że sędzia ma prawo włączyć się w pytania zadawane przez pełnomocników i dopytać o kwestię, która go szczególnie zainteresuje.

Orzeczenie o winie a podział majątku po rozwodzie – co z mieszkaniem?

Pytania podczas rozwodu – alimenty

W dalszej kolejności ustalane są kwestie związane z opieką nad wspólnymi małoletnimi dziećmi i alimentami. Ważne jest, aby dobrze przygotować się do zeznań w sprawie kosztów utrzymania dzieci oraz siebie. Należy podawać konkretne kwoty, jakie wydawane są na jedzenie dziecka, ubranie, środki czystości i kosmetyki, zajęcia dodatkowe, szkołę, leki itp. Pamiętać należy, że sędziowie nie pozwalają korzystać z notatek i zapisków, dlatego ważne jest w sposób pewny potrafić wymienić koszty, które wydaje się na dzieci oraz na własne utrzymanie. Czasami strony potrafią wymienić koszty utrzymania dzieci, ale są zaskoczone pytaniem „Jakie są Pana/Pani koszty utrzymania?” Także trzeba potrafić odpowiedzieć precyzyjnie na tak zadane pytanie.

Czy darowizna lub spadek podlegają podziałowi po rozwodzie? Przykład

Przykładowe pytania w sprawie o rozwód, które może zadać sąd na rozprawie  rozwodowej, gdy małżonkowie mają małoletnie dzieci:

 • Czy dzieci się uczą?
 • Czy dzieci wiedzą, że Państwo się rozwodzą?
 • Jak dzieci zareagowały na informację o planowanym rozwodzie?
 • Jaki jest koszt utrzymania dzieci?

Pytania na sprawie rozwodowej – przygotowanie odpowiedzi

Przed rozprawą warto przygotować się i odpowiedzieć sobie na piśmie na pytania przygotowane przez pełnomocnika, które potencjalnie mogą zostać zadane na rozprawie. Pozwoli to na uporządkowanie myśli i doda pewności siebie w czasie przesłuchania.

Przesłuchanie w charakterze strony jest najważniejszym dowodem w sprawie o rozwód. To właśnie małżonkowie mają największą wiedzę na temat zdarzeń, które miały miejsce w tzw. czterech ścianach, na temat przeżywanych własnych emocji i bólu, jakiego doświadczały w związku z zachowaniem współmałżonka. Od tego, jak zeznaje strona, zależy często wynik postępowania w sprawie.

Wygrana sprawa rozwodowa – Sąd podzielił naszą argumentację

Pomoc adwokata – istotne wsparcie w trakcie sprawy rozwodowej

Zarówno jeśli chodzi o pytania dotyczące rozwodu sądowego, jak i procedury sądowe samej sprawy, wskazane jest korzystanie z pomocy profesjonalnego pełnomocnika. Pomoże on poruszać się w kwestiach prawnych, przygotuje profesjonalne pisma procesowe oraz aktywnie będzie uczestniczył w rozprawach, odbarczając tym samym stronę postępowania. Praktyka pokazuje, że sąd rozwodowy traktuje rozwodzących się małżonków z dużo większym szacunkiem, gdy na sali rozpraw obecny jest adwokat reprezentujący stronę.

Zapraszamy też na fanpage kancelarii >>

Autor publikacji: Barbara Laskowska
Data publikacji: 6 lipca 2023
Komentarze

Zobacz też

Umowa alimentacyjna – ustalenie alimentów w drodze umowy między rodzicami

Data publikacji: 1 sierpnia 2023

Czym jest umowa alimentacyjna, jakie są zasady jej zawarcia i w jaki sposób ją stworzyć by zabezpieczyć dobro dziecka i zapewnić przestrzeganie umowy przez obie strony? Wyjaśnia adwokat Barbara Laskowska.

więcej

Jak długo po rozwodzie można ubiegać się o podział majątku?

Data publikacji: 12 kwietnia 2023

Jak długo po rozwodzie można ubiegać się o podział majątku? Czy roszczenie ulega przedawnieniu? Sprawdź, dlaczego warto regulować kwestie majątkowe bezpośrednio po rozwodzie i uniknąć komplikacji w przyszłości.

więcej

Orzeczenie o winie a podział majątku po rozwodzie – co z mieszkaniem?

Data publikacji: 5 kwietnia 2023

Czy orzeczenie winy ma wpływ na podział majątku po rozwodzie? Czy małżonek uznany za winnego ma takie samo prawo do majątku wspólnego? Dowiedz się, co mówią przepisy Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego na temat podziału majątku po rozwodzie – wyjaśnia mecenas Barbara Laskowska.

więcej