Orły Prawa 2020

Szybki rozwód bez orzekania o winie? Zasady. Co bada sąd w takiej sytuacji?

Rozwód bez orzekania o winie - przesłanki
Rozwód bez orzekania o winie – przesłanki

Jeżeli decyzja o rozwodzie jest obopólną decyzją małżonków, najczęściej decydują się oni na rozwód bez orzekania o winie. Należy pamiętać, że Sąd może orzec rozwód bez orzekania o winie wyłącznie wtedy, gdy obie strony procesu (małżonkowie) zgodnie o to wnoszą (art. 57§2 k.r.o.). W takim przypadku sąd bada wyłącznie, czy nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia małżonków. Poza sferą zainteresowania sądu pozostaje, który z małżonków doprowadził do tego rozkładu. Jeżeli małżeństwo jest bezdzietne, to w zasadzie jedyna kwestia, którą bada sąd.

Rozwód bez orzekania, czy rozwód z orzekaniem o winie. Stanowiska małżonków

Co w sytuacji, gdy jedna strona wnosi o rozwód bez orzekania o winie, a druga strona wnosi o oddalenie powództwa, bo kocha małżonka i jej zdaniem istnieje szansa na uratowanie małżeństwa? W przypadku podtrzymania stanowiska, przez stronę powodową o rozwodzie, sąd będzie zmuszony prowadzić postępowanie dowodowe w celu zbadania sytuacji. Czy rzeczywiście doszło do zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego oraz który z małżonków ponosi za ten rozkład winę. Sprawa pierwotnie wniesiona jako powództwo bez orzekania o winie ulegnie przekształceniu w rozwód z orzekaniem o winie.

Rozwód z wyłącznej winy pozwanego lub z winy obu stron

Podobnie w sytuacji, gdy powód wniesie o rozwód bez orzekania o winie, a pozwany o orzeczenie rozwodu z wyłącznej winy powoda. Konieczna będzie wówczas modyfikacja stanowiska strony powodowej i przekształcenie powództwa w rozwód z wyłącznej winy pozwanego albo z winy obu stron. Wynika to z przywołanego wyżej art. 57§2 k.r.o. zgodnie, z którym rozwód bez orzekania o winie musi być zgodną decyzją obu stron. We wszystkich pozostałych przypadkach sąd zobowiązany jest, orzekając rozwód, orzec także o tym, czy i który z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia (art. 57§1 k.r.o.)

Zobacz też:
Rozwód. Elementy wyroku rozwodowego. Czym kieruje się sąd?

Rozwód bez orzekania o winie a konflikt małżonków o alimenty, władzę rodzicielską, miejsce zamieszkania dziecka, czy kontakty

W sprawach o rozwód często zdarza się tak, że małżonkowie są zgodni co do nieustalania winy za rozkład pożycia małżeńskiego. Jednocześnie pozostają oni w głębokim konflikcie, co do kwestii związanych z opieką nad małoletnimi dziećmi stron, miejscem ich zamieszkania, władzą rodzicielską, czy alimentami. W takim przypadku sąd rozwodowy prowadzi długotrwałe postępowanie dowodowe dotyczące tych kwestii.

Zobacz też:
Instytucja zabezpieczenia roszczeń w postępowaniu rozwodowym

Wspólne stanowisko małżonków – Porozumienie Rodzicielskie

Strony i ich pełnomocnicy mogą wdrażać różne strategie procesowe w celu osiągnięcia swojego celu, czyli przekonania sądu do swoich racji. Czasami pełnomocnicy pomagają stronom znaleźć porozumienie i wypracować wspólne stanowisko w postaci Porozumienia Rodzicielskiego. Czasami jednak stronom zależy na generowaniu konfliktu i dążeniu do wygrania sprawy. Wówczas pełnomocnik zobowiązany jest reprezentować interesy swojego klienta zgodnie ze swoją wiedzą prawniczą oraz oczekiwaniami klienta i dążyć do osiągnięcia wyznaczonego przez niego celu.

Zapraszamy też na fanpage kancelarii >>

Autor publikacji: Barbara Laskowska
Data publikacji: 23 marca 2022
Komentarze

Zobacz też

Instytucja zabezpieczenia roszczeń w postępowaniu rozwodowym

Data publikacji: 11 marca 2022

Sprawy o rozwód toczą się bardzo długo. Czas oczekiwania na prawomocne orzeczenie rozwodu może trwać nawet kilka lat. Kiedy i dlaczego warto złożyć wniosek o zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych? Ile trwa jego rozpatrzenie? Wyjaśnia adwokat Barbara Laskowska.

więcej

Rozwód. Elementy wyroku rozwodowego. Czym kieruje się sąd?

Data publikacji: 25 lutego 2022

Sprawy o rozwód dotyczą praktycznie wszystkich aspektów życia małżeńskiego i rodzinnego. Dlatego tak ważna jest współpraca z kompetentnym i doświadczonym pełnomocnikiem,  specjalizującym się w prawie rodzinnym. Kiedy zapadnie decyzja o rozwodzie należy wiedzieć czym zajmuje się Sąd w postępowaniu rozwodowym i jakie przesłanki rozwodowe bada.

więcej

Rozwód z ustaleniem winy. Wina za rozkład pożycia małżeńskiego

Data publikacji: 10 lutego 2022

Decydując się na rozwód z ustaleniem winy współmałżonka należy się zastanowić jaki chcemy  osiągnąć cel. Pamietać należy, że postępowanie sądowe […]

więcej