Specjalizacja

Kancelaria adwokat Barbary Laskowskiej świadczy na rzecz swoich Klientów usługi m.in. w zakresie:

  • prawa karnego, karnego-gospodarczego oraz prawa wykroczeń, pomoc przy zatrzymaniu  i tymczasowym aresztowaniu;
  • prawa rodzinnego (kompleksowa pomoc prawna związana z ustaniem małżeństwa: rozwód, separacja, unieważnienie małżeństwa, uregulowanie stosunków między rodzicami i dziećmi, podział majątku dorobkowego, rozliczenie nakładów, odpowiedzialność małżonka za długi współmałżonka, alimenty);
  • prawa cywilnego

– prawo spadkowe (testament lub dziedziczenie ustawowe);
– prawo rzeczowe (własność, współwłasność, zasiedzenie, posiadanie);
– odszkodowania, zadośćuczynienie i renty z tytułu wypadków losowych i drogowych;
– odpowiedzialność z tytułu wykonania i niewykonania zobowiązań;
– ubezwłasnowolnienie

  •    prawa własności intelektualnej, w tym prawa prasowego i autorskiego.

wyrok uniewinniający

zapadł także wobec Janusza K., który przed Sądem Rejonowym dla Warszawy Śródmieścia odpowiadał za przestępstwo znęcania się fizycznego i psychicznego […]

Uniewinnienie, to wielka satysfakcja dla obrońcy

  Po wygraniu przeze mnie kasacji przed Sądem Najwyższym, proces Krzysztofa S. oskarżonego o przestępstwo z art. 200 §1 k.k. […]

Rozwód i podział majątku

Przy zgodnej decyzji małżonków o rozwodzie, możliwe jest także przeprowadzenie podziału majątku wspólnego stron. Warunkiem jest zgodne stanowisko, co do […]

Rozwód i opieka naprzemienna

Są sytuacje, gdy oboje małżonkowie dojrzeli do rozwodu i pragną go przeprowadzić zgodnie, przy jak najmniejszych kosztach emocjonalnych dla dzieci. […]