Orły Prawa 2020

Specjalizacja

Skuteczny adwokat z Warszawy – sprawy karne, cywilne oraz prawo rodzinne

Kancelaria adwokat Barbary Laskowskiej świadczy na rzecz swoich Klientów usługi m.in. w zakresie:

  • kredytów frankowych – unieważnienie umowy kredytowej oraz “odfrankowienie” kredytu i zmniejszenie raty;
  • prawa karnego, karnego-gospodarczego oraz prawa wykroczeń, pomoc przy zatrzymaniu  i tymczasowym aresztowaniu, wypadki komunikacyjne;
  • prawa rodzinnego (kompleksowa pomoc prawna związana z ustaniem małżeństwa: rozwód, separacja, unieważnienie małżeństwa, uregulowanie stosunków między rodzicami i dziećmi, podział majątku wspolnego, rozliczenie nakładów, odpowiedzialność małżonka za długi współmałżonka, alimenty);
  • prawa cywilnego

prawo spadkowe (testament lub dziedziczenie ustawowe);
prawo rzeczowe (własność, współwłasność, zasiedzenie, posiadanie);
odszkodowania, zadośćuczynienie i renty z tytułu wypadków losowych i drogowych;
odpowiedzialność z tytułu wykonania i niewykonania zobowiązań;

 

Kancelaria Adwokacka Adwokat Barbary Laskowskiej rozszerzyła specjalizację świadczonych usług prawnych o pomoc osobom, które z uwagi na sprzeczne z zasadami współżycia społecznego i niedopuszczalne praktyki banków przy zawieraniu umów kredytów hipotecznych indeksowanych  lub denominowanych do waluty CHF, stały się ofiarami wzrostu kursu CHF w stosunku do PLN. Adwokat Barbara Laskowska także należy do grupy “Frankowiczów”, co skutkuje tym, że zajmuje się tymi sprawami korzystając z własnego doświadczenia oraz z pełnym zaangażowaniem. 

25- letnie doświadczenie adwokat Barbary Laskowskiej, jako sędziego i adwokata, powoduje, że jest adwokatem skutecznym zarówno jako adwokat karnista, jak i adwokat cywilista. 

 

Wina za rozkład pożycia małżeńskiego

Decydując się na rozwód z ustaleniem winy współmałżonka należy się zastanowić jaki chcemy osiągnąć cel. Pamietać należy, że postępowanie sądowe […]

wyrok uniewinniający

zapadł także wobec Janusza K., który przed Sądem Rejonowym dla Warszawy Śródmieścia odpowiadał za przestępstwo znęcania się fizycznego i psychicznego […]

Uniewinnienie, to wielka satysfakcja dla obrońcy

  Po wygraniu przeze mnie kasacji przed Sądem Najwyższym, proces Krzysztofa S. oskarżonego o przestępstwo z art. 200 §1 k.k. […]

Rozwód i podział majątku

Przy zgodnej decyzji małżonków o rozwodzie, możliwe jest także przeprowadzenie podziału majątku wspólnego stron. Warunkiem jest zgodne stanowisko, co do […]