Orły Prawa 2020

Specjalizacja

Skuteczny adwokat z Warszawy – sprawy karne, cywilne oraz prawo rodzinne

Kancelaria adwokat Barbary Laskowskiej świadczy na rzecz swoich Klientów usługi m.in. w zakresie:

  • kredytów frankowych – unieważnienie umowy kredytowej oraz „odfrankowienie” kredytu i zmniejszenie raty;
  • prawa karnego, karnego-gospodarczego oraz prawa wykroczeń, pomoc przy zatrzymaniu  i tymczasowym aresztowaniu, wypadki komunikacyjne;
  • prawa rodzinnego (kompleksowa pomoc prawna związana z ustaniem małżeństwa: rozwód, separacja, unieważnienie małżeństwa, uregulowanie stosunków między rodzicami i dziećmi, podział majątku wspolnego, rozliczenie nakładów, odpowiedzialność małżonka za długi współmałżonka, alimenty);
  • prawa cywilnego

prawo spadkowe (testament lub dziedziczenie ustawowe);
prawo rzeczowe (własność, współwłasność, zasiedzenie, posiadanie);
odszkodowania, zadośćuczynienie i renty z tytułu wypadków losowych i drogowych;
odpowiedzialność z tytułu wykonania i niewykonania zobowiązań;

Kancelaria Adwokacka Adwokat Barbary Laskowskiej rozszerzyła specjalizację świadczonych usług prawnych o pomoc osobom, które z uwagi na sprzeczne z zasadami współżycia społecznego i niedopuszczalne praktyki banków przy zawieraniu umów kredytów hipotecznych indeksowanych  lub denominowanych do waluty CHF, stały się ofiarami wzrostu kursu CHF w stosunku do PLN. Adwokat Barbara Laskowska także należy do grupy „Frankowiczów”, co skutkuje tym, że zajmuje się tymi sprawami korzystając z własnego doświadczenia oraz z pełnym zaangażowaniem. 

25- letnie doświadczenie adwokat Barbary Laskowskiej, jako sędziego i adwokata, powoduje, że jest adwokatem skutecznym zarówno jako adwokat karnista, jak i adwokat cywilista. 

Zobacz też

Wspólny majątek – co warto wiedzieć przed rozwodem?

Co wchodzi w skład majątku wspólnego małżonków? Co warto wiedzieć o majątku wspólnym małżonków, decydując się na rozwód – wyjaśnia adwokat Barbara Laskowska.

więcej

Orzeczenie o winie. Czy warto wnosić o ustalenie winy przy rozwodzie?

Sąd rozstrzygając sprawę rozwodową, może rozwiązać małżeństwo z winy jednej strony, z winy obu małżonków lub zaniechać orzekania o winie. […]

więcej

Czy trzeba być na własnej rozprawie rozwodowej? Jakie mogą być konsekwencje nieobecności?

W interesie małżonków jest stawiennictwo na rozprawach celem przedstawienia swoich stanowisk, i przesłuchania przez Sąd, który następnie oceni czy zachodzą przesłanki uzasadniające orzeczenie rozwodu.

więcej

Jak złożyć pozew o rozwód i ile to kosztuje? Poradnik krok po kroku

Co powinien zawierać pozew rozwodowy, jak i gdzie go złożyć oraz ile wynosi opłata za złożenie pozwu o rozwód? Najważniejsze kwestie związane ze złożeniem pozwu rozwodowego. Poradnik krok po kroku

więcej