Orły Prawa 2020

Specjalizacja

Skuteczny adwokat z Warszawy – sprawy karne, cywilne oraz prawo rodzinne

Kancelaria adwokat Barbary Laskowskiej świadczy na rzecz swoich Klientów usługi m.in. w zakresie:

  • kredytów frankowych – unieważnienie umowy kredytowej oraz „odfrankowienie” kredytu i zmniejszenie raty;
  • prawa karnego, karnego-gospodarczego oraz prawa wykroczeń, pomoc przy zatrzymaniu  i tymczasowym aresztowaniu, wypadki komunikacyjne;
  • prawa rodzinnego (kompleksowa pomoc prawna związana z ustaniem małżeństwa: rozwód, separacja, unieważnienie małżeństwa, uregulowanie stosunków między rodzicami i dziećmi, podział majątku wspolnego, rozliczenie nakładów, odpowiedzialność małżonka za długi współmałżonka, alimenty);
  • prawa cywilnego

prawo spadkowe (testament lub dziedziczenie ustawowe);
prawo rzeczowe (własność, współwłasność, zasiedzenie, posiadanie);
odszkodowania, zadośćuczynienie i renty z tytułu wypadków losowych i drogowych;
odpowiedzialność z tytułu wykonania i niewykonania zobowiązań;

Kancelaria Adwokacka Adwokat Barbary Laskowskiej rozszerzyła specjalizację świadczonych usług prawnych o pomoc osobom, które z uwagi na sprzeczne z zasadami współżycia społecznego i niedopuszczalne praktyki banków przy zawieraniu umów kredytów hipotecznych indeksowanych  lub denominowanych do waluty CHF, stały się ofiarami wzrostu kursu CHF w stosunku do PLN. Adwokat Barbara Laskowska także należy do grupy „Frankowiczów”, co skutkuje tym, że zajmuje się tymi sprawami korzystając z własnego doświadczenia oraz z pełnym zaangażowaniem. 

25- letnie doświadczenie adwokat Barbary Laskowskiej, jako sędziego i adwokata, powoduje, że jest adwokatem skutecznym zarówno jako adwokat karnista, jak i adwokat cywilista. 

Zobacz też

Umowa alimentacyjna – ustalenie alimentów w drodze umowy między rodzicami

Czym jest umowa alimentacyjna, jakie są zasady jej zawarcia i w jaki sposób ją stworzyć by zabezpieczyć dobro dziecka i zapewnić przestrzeganie umowy przez obie strony? Wyjaśnia adwokat Barbara Laskowska.

więcej

Rozwód o co pyta Sąd na sprawie? Przykładowe pytania. Jak się przygotować?

Sprawa rozwodowa – jakie pytania może zadać sąd w trakcie rozprawy? Jak wygląda rozprawa i jak się do niej przygotować? Zobacz na co zwrócić szczególną uwagę przed sprawą w sądzie.

więcej

Jak długo po rozwodzie można ubiegać się o podział majątku?

Jak długo po rozwodzie można ubiegać się o podział majątku? Czy roszczenie ulega przedawnieniu? Sprawdź, dlaczego warto regulować kwestie majątkowe bezpośrednio po rozwodzie i uniknąć komplikacji w przyszłości.

więcej

Orzeczenie o winie a podział majątku po rozwodzie – co z mieszkaniem?

Czy orzeczenie winy ma wpływ na podział majątku po rozwodzie? Czy małżonek uznany za winnego ma takie samo prawo do majątku wspólnego? Dowiedz się, co mówią przepisy Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego na temat podziału majątku po rozwodzie – wyjaśnia mecenas Barbara Laskowska.

więcej