Orły Prawa 2020

Specjalizacja

Skuteczny adwokat z Warszawy – sprawy karne, cywilne oraz prawo rodzinne

Kancelaria adwokat Barbary Laskowskiej świadczy na rzecz swoich Klientów usługi m.in. w zakresie:

  • kredytów frankowych – unieważnienie umowy kredytowej oraz „odfrankowienie” kredytu i zmniejszenie raty;
  • prawa karnego, karnego-gospodarczego oraz prawa wykroczeń, pomoc przy zatrzymaniu  i tymczasowym aresztowaniu, wypadki komunikacyjne;
  • prawa rodzinnego (kompleksowa pomoc prawna związana z ustaniem małżeństwa: rozwód, separacja, unieważnienie małżeństwa, uregulowanie stosunków między rodzicami i dziećmi, podział majątku wspolnego, rozliczenie nakładów, odpowiedzialność małżonka za długi współmałżonka, alimenty);
  • prawa cywilnego

prawo spadkowe (testament lub dziedziczenie ustawowe);
prawo rzeczowe (własność, współwłasność, zasiedzenie, posiadanie);
odszkodowania, zadośćuczynienie i renty z tytułu wypadków losowych i drogowych;
odpowiedzialność z tytułu wykonania i niewykonania zobowiązań;

Kancelaria Adwokacka Adwokat Barbary Laskowskiej rozszerzyła specjalizację świadczonych usług prawnych o pomoc osobom, które z uwagi na sprzeczne z zasadami współżycia społecznego i niedopuszczalne praktyki banków przy zawieraniu umów kredytów hipotecznych indeksowanych  lub denominowanych do waluty CHF, stały się ofiarami wzrostu kursu CHF w stosunku do PLN. Adwokat Barbara Laskowska także należy do grupy „Frankowiczów”, co skutkuje tym, że zajmuje się tymi sprawami korzystając z własnego doświadczenia oraz z pełnym zaangażowaniem. 

25- letnie doświadczenie adwokat Barbary Laskowskiej, jako sędziego i adwokata, powoduje, że jest adwokatem skutecznym zarówno jako adwokat karnista, jak i adwokat cywilista. 

Zobacz też

Niepłacenie alimentów to przestępstwo? Kiedy i jaka kara grozi osobie, która uchyla się od obowiązku alimentacyjnego?

Przestępstwo niealimentacji. Uchylanie się od płacenia alimentów na rzecz osoby uprawnionej stanowi przestępstwo. Co grozi za uchylanie się od płacenia alimentów? Bezprawne i zawinione uchylanie się od płacenia alimentów na rzecz osoby uprawnionej stanowi przestępstwo i jest zagrożone karą grzywny, karą ograniczenia wolności albo karą pozbawienia wolności do roku. Przestępstwo niealimentacji jest w sposób szczegółowy uregulowane przez art. 209 k.k.

więcej

Kara pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. Kto i kiedy może złożyć wniosek?

Zgodnie z art. 43 la § 1 k.k.w. Sąd penitencjarny może udzielić skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w […]

więcej

Jazda pod wpływem alkoholu – wykroczenie, przestępstwo, możliwe konsekwencje

Kiedy prowadzenie pojazdu po spożyciu alkoholu jest wykroczeniem, a kiedy przestępstwem? Jakie są możliwe, przewidziane prawem konsekwenje takiego wykroczenia, przestępstwa? W sprawach dotyczących jazdy pod wpływem alkoholu należy wziąć pod uwagę nie tylko samo stężenie alkoholu we krwi, ale także okoliczności towarzyszące zatrzymaniu

więcej

Czy darowizna lub spadek podlegają podziałowi po rozwodzie? Przykład

Jak wygląda sprawa darowizn lub spadków w przypadku rozwodu? Czy wchodzą one do majątku osobistego, czy majątku wspólnego małżonków? Przedmioty nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę wchodzą do majątku osobistego obdarowanego, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił.

więcej