Prasa

Gazeta: ŻYCIE WARSZAWY

"Wybraliśmy sto dam Stolicy"

Gazeta: RZECZPOSPOLITA

"Jerzy Urban skazany"

Gazeta: GAZETA WYBORCZA

"Urban skazany"

Gazeta: SUPER EKSPRES

"Jerzy Urban oskarzony …"

"URBAN, WSTYDU OSZCZĘDŹ"

Gazeta: Dziennik

"Urban, wstydu oszczędź"

Gazeta: GAZETA WYBORCZA

"Podwójne fałszerstwo?"

Gazeta: Życie Warszawy

"I poniżył, i zniesławił"