Orły Prawa 2020

Blog
Prawo rodzinne, cywilne i karne okiem mecenas Barbary Laskowskiej

Szybki rozwód bez orzekania o winie? Zasady. Co bada sąd w takiej sytuacji?

Data publikacji: 23 marca 2022
Rozwód bez orzekania o winie - przesłanki

Jeżeli decyzja o rozwodzie jest obopólną decyzją małżonków, najczęściej decydują się oni na rozwód bez orzekania o winie. Należy pamiętać, że Sąd może orzec rozwód bez orzekania o winie wyłącznie wtedy, gdy obie strony procesu (małżonkowie) zgodnie o to wnoszą (art. 57§2 k.r.o.). Kiedy sąd może zdecydować o rozwodzie bez orzekania o winie? Jakie warunki muszą spełnić małżonkowie i co w takiej sytuacji bada sąd?

więcej

Instytucja zabezpieczenia roszczeń w postępowaniu rozwodowym

Data publikacji: 11 marca 2022
Zabezpieczenie roszczeń w postępowaniu rozwodowym

Sprawy o rozwód toczą się bardzo długo. Czas oczekiwania na prawomocne orzeczenie rozwodu może trwać nawet kilka lat. Kiedy i dlaczego warto złożyć wniosek o zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych? Ile trwa jego rozpatrzenie? Wyjaśnia adwokat Barbara Laskowska.

więcej

Rozwód. Elementy wyroku rozwodowego. Czym kieruje się sąd?

Data publikacji: 25 lutego 2022
Rozwód. Elementy wyroku rozwodowego

Sprawy o rozwód dotyczą praktycznie wszystkich aspektów życia małżeńskiego i rodzinnego. Dlatego tak ważna jest współpraca z kompetentnym i doświadczonym pełnomocnikiem,  specjalizującym się w prawie rodzinnym. Kiedy zapadnie decyzja o rozwodzie należy wiedzieć czym zajmuje się Sąd w postępowaniu rozwodowym i jakie przesłanki rozwodowe bada.

więcej

Rozwód z ustaleniem winy. Wina za rozkład pożycia małżeńskiego

Data publikacji: 10 lutego 2022
Rozwód. WIna za rozkłąd pożycia małżeńskiego

Decydując się na rozwód z ustaleniem winy współmałżonka należy się zastanowić jaki chcemy  osiągnąć cel. Pamietać należy, że postępowanie sądowe trwa bardzo długo, nawet kilka lat i jest bardzo obciążające psychicznie. Zobacz też: Szybki rozwód bez orzekania o winie? Zasady. Co bada sąd? Jeżeli jednak małżonek czuje się skrzywdzony przez partnera i potraktowany niesprawiedliwie, to może zdecydować się na rozwód […]

więcej

Rozwód i podział majątku. Ustalenie zgodnego stanowiska i przygotowanie ugody

Data publikacji: 11 marca 2015
Rozwód. Ugoda i podział majątku

Przy zgodnej decyzji małżonków o rozwodzie, możliwe jest także przeprowadzenie podziału majątku wspólnego stron. Warunkiem jest zgodne stanowisko, co do sposobu podziału majątku. W tego typu sprawach Adwokat Barbara Laskowska przygotowuje ugodę zawierającą szczegółowe informacje o stanie majątku wspólnego i sposobie  jego podzielenia między małżonków. Zaobacz również: Rozwód. Elementy wyroku rozwodowego. Czym kieruje się sąd? Podział majątku wspólnego małżonków Tak […]

więcej

Wyrok uniewinniający

Data publikacji: 6 maja 2013

Zapadł także wobec Janusza K., który przed Sądem Rejonowym dla Warszawy Śródmieścia odpowiadał za przestępstwo znęcania się fizycznego i psychicznego – art. 207 k.k. Mam wielki szacunek dla biegłej psycholog , która uczestniczyła w przesłuchaniu pokrzywdzonej i  stwierdziła, że zeznania „pokrzywdzonej” nie są wiarygodnym materiałem dowodowym. Takie sytuacje nie są częste… Zapraszamy też na fanpage kancelarii >>

więcej

Uniewinnienie, to wielka satysfakcja dla obrońcy

Data publikacji: 6 maja 2013

Po wygraniu przeze mnie kasacji przed Sądem Najwyższym, proces Krzysztofa S. oskarżonego o przestępstwo z art. 200 §1 k.k. toczył się od początku. Byłam ustanowiona obrońcą Krzysztofa S. i uczestniczyłam w całym procesie przed Sądem Rejonowym w Iławie. Proces rozpoczął się w marcu 2012 r. Sąd bardzo szczegółowo prowadził postępowanie dowodowe, zostali przesłuchani wszyscy świadkowie oraz dopuszczone wnioskowane przez obronę […]

więcej

Rozwód i opieka naprzemienna

Data publikacji: 11 marca 2013

Są sytuacje, gdy oboje małżonkowie dojrzeli do rozwodu i pragną go przeprowadzić zgodnie, przy jak najmniejszych kosztach emocjonalnych dla dzieci. Jeżeli pozostają w dobrych relacjach, gwarantujących współdziałanie w sprawach dzieci możliwe jest  ustalenie opieki naprzemiennej nad małoletnimi dziećmi stron, np. tydzień u jednego rodzica, tydzień u drugiego rodzica.  W aktualnym stanie prawnym, jeżeli jest taka wola rodziców i mają oni […]

więcej

Rozwód z winy powoda, ale miejsce zamieszkania syna przy ojcu

Data publikacji: 11 marca 2013

W sprawach o rozwód, zdarza się, że wszystkie karty są już rozdane w zakresie ustalania winy, zwłaszcza, gdy jedno z  małżonków pozostaje oficjalnie  w nieformalnym związku z inną osobą, mają dziecko.  Powód Robert R. miał złe relacje z małżonką i mimo iż wykazywał przed Sądem Okręgowym w W. na czym polegała wina żony za rozkład pożycia małżeńskiego, Sąd dostrzegł  jedynie […]

więcej

Ojcowie też utrudniają kontakty z dziećmi

Data publikacji: 11 marca 2013

Renata S. od dwóch lat nie miała kontaktu z dziećmi, mimo zabezpieczonych kontaktów na czas trwania procesu o rozwód.  Gdy przyjeżdżała po dzieci, wychodziły do drzwi wejściowych i mówiły, że nie chcą jechać do mamy. Kilka kroków za dziećmi na półpiętrze stał ojciec dzieci. Sytuacja ta zmieniła się, gdy Pani Renata S. zleciła prowadzenie sprawy adw. Barbarze Laskowskiej. Dzięki jej […]

więcej