Orły Prawa 2020

Uwzględniony wniosek o wstrzymanie wykonania kary

W razie wniesienia kasacji Sąd Najwyższy może wstrzymać wykonanie zaskarżonego wyroku do czasu jej rozpoznania. Może to zrobić jeżeli jest to uzasadnione wagą podniesionych zarzutów i okolicznościami faktycznymi w sprawie. Skazany pozostaje wówczas na wolności do momentu wydania orzeczenia przez Sąd Najwyższy.

Postanowienie, o którym mowa w artykule >>>

Sąd Najwyższy uwzględnił wniosek o wstrzymanie kary

W sprawie prowadzonej przez adw. Barbarę Laskowską Sąd Najwyższy przychylił się do argumentacji obrony i uwzględnił wniosek o wstrzymanie wykonania kary.

Rozwód a separacja – czym się różnią?

Odroczenie kary, lub przerwa w jej wykonaniu

Należy również zaznaczyć, że oprócz wstrzymania prawomocnej wykonania kary pozbawienie wolności przez Sąd Najwyższy w postępowaniu kasacyjnym (art. 532 k.p.c.), możliwe jest również w toku postępowania wykonawczego odroczenie wykonania kary, jak i udzielenie przerwy w wykonaniu kary, wobec osoby która aktualnie przebywa w Zakładzie Karnym.

Rozwód a alimenty na rzecz drugiego małżonka

Wniosek o odroczenie nie wstrzymuje wykonania kary

Instytucja odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności ma zastosowanie do skazanych, dla których natychmiastowe wykonanie kary pociągnęłoby zbyt ciężkie skutki dla skazanego lub jego rodziny. Należy jednak pamiętać, że wniosek o odroczenie nie wstrzymuje wykonania kary.

Zapraszamy też na fanpage kancelarii >>

Autor publikacji: Paweł Wojtalewicz
Data publikacji: 11 sierpnia 2022
Komentarze

Zobacz też

Odpowiedzialność za długi małżonków. Majątek wspólny, zabezpieczenie, intercyza

Data publikacji: 14 września 2022

Zakres odpowiedzialności za długi małżonków zależy od rodzaju ustroju majątkowego, który obowiązuje między małżonkami. Wspólność majątkową powstaje z chwilą zawarcia […]

więcej

Wypadek komunikacyjny. Wyrok uniewinniający dla naszego Klienta

Data publikacji: 13 września 2022

Sąd Rejonowy w Piasecznie wyrokiem z dnia 11 sierpnia 2022 r. ponownie uniewinnił klienta Kancelarii w całości od zarzutu spowodowania […]

więcej

Warunkowe umorzenie postępowania karnego — na czym polega?

Data publikacji: 30 sierpnia 2022

Kiedy możliwe jest warunkowe umorzenie postępowania karnego? Jakimi wytycznymi kieruje się w przypadku warunkowego umorzenia Sąd i jakie są skutki umorzenia? Sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a postawa sprawcy…

więcej