Orły Prawa 2020

Warunkowe umorzenie postępowania karnego — na czym polega?

Na czym polega warunkowe umorzenie postępowania karnego
Na czym polega warunkowe umorzenie postępowania karnego

Kiedy możliwe jest warunkowe umorzenie postępowania karnego? Jakimi wytycznymi kieruje się w przypadku warunkowego umorzenia Sąd i jakie są skutki umorzenia? W myśl art. 66 § 1 k.k. Sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a postawa sprawcy niekaranego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa.

Warunkowe umorzenie postępowania — kiedy jest korzystne dla oskarżonego?

Obrońca w pierwszej kolejności zawsze dąży do uniewinnienia oskarżonego, jednakże w sytuacji, w której zarówno wina, jak i fakt popełnienia przestępstwa jest oczywisty, to warunkowe umorzenie postępowania przedstawia się, jako korzystne rozwiązanie dla oskarżonego. Nie zawsze bowiem przypisanie sprawstwa i winy oskarżonego musi skończyć się wydaniem wyroku skazującego.

Alimenty na rzecz dziecka – kiedy i jak można ich dochodzić?

Warunkowe umorzenie postępowania — istotna argumentacja obrony

Warunkowe umorzenie postępowania jest to sposób zakończenia sprawy karnej i zależy od uznania Sądu, przy czym istotna jest przedstawiana w toku sprawy argumentacja obrony. Warunkiem koniecznym jest jednak, aby sprawca nie był wcześniej skazany za przestępstwo umyślne, sam zarzucany czyn nie był zagrożony wyższą karą niż 5 lat pozbawienia wolności, a także, aby sprawca dawał „gwarancję”, że będzie przestrzegał porządku prawnego na wolności, a popełnione przestępstwo miało charakter jedynie incydentalny.

Rozwód a alimenty na rzecz drugiego małżonka

Warunkowe umorzenie — sprawca pozostaje niekarany

Wyrok warunkowo umarzający postępowania powoduje, że sprawca w świetle prawa nie jest osobą karaną. Sąd oddaje przy tym sprawcę przestępstwa pod okres próby wynoszący co do zasady od 1 roku do 3 lat, a ponadto może nałożyć na niego inne dodatkowe obowiązki (np. dozór kuratora, obowiązek naprawienia szkody, etc.).

Zapraszamy też na fanpage kancelarii >>

Autor publikacji: Paweł Wojtalewicz
Data publikacji: 30 sierpnia 2022
Komentarze

Zobacz też

Jazda pod wpływem alkoholu – wykroczenie, przestępstwo, możliwe konsekwencje

Data publikacji: 17 października 2022

Kiedy prowadzenie pojazdu po spożyciu alkoholu jest wykroczeniem, a kiedy przestępstwem? Jakie są możliwe, przewidziane prawem konsekwenje takiego wykroczenia, przestępstwa? W sprawach dotyczących jazdy pod wpływem alkoholu należy wziąć pod uwagę nie tylko samo stężenie alkoholu we krwi, ale także okoliczności towarzyszące zatrzymaniu

więcej

Czy darowizna lub spadek podlegają podziałowi po rozwodzie? Przykład

Data publikacji: 5 października 2022

Jak wygląda sprawa darowizn lub spadków w przypadku rozwodu? Czy wchodzą one do majątku osobistego, czy majątku wspólnego małżonków? Przedmioty nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę wchodzą do majątku osobistego obdarowanego, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił.

więcej

Odpowiedzialność za długi małżonków. Majątek wspólny, zabezpieczenie, intercyza

Data publikacji: 14 września 2022

Zakres odpowiedzialności za długi małżonków zależy od rodzaju ustroju majątkowego, który obowiązuje między małżonkami. Wspólność majątkową powstaje z chwilą zawarcia […]

więcej