Orły Prawa 2020

Rozwód a separacja – czym się różnią?

Rozwód i separacja - różnice
Rozwód i separacja – różnice

Jaka jest różnica między rozwodem a separacją? Czym różni się separacja faktyczna od separacji formalnej? Rozwód polega na definitywnym zakończeniu małżeństwa poprzez wyrok Sądu. Separacja z kolei nie rozwiązuje związku małżeńskiego i może przybrać formę separacji faktycznej lub formalnej.

Odpowiedzialność za długi małżonków. Majątek wspólny, zabezpieczenie, intercyza

Separacja faktyczna a separacja formalna

Separacja faktyczna nie pociąga za sobą skutków prawnych, polega bowiem wyłącznie na faktycznym zerwaniu więzi między stronami bez ingerencji Sądu. Separacja formalna z kolei jest uregulowana przez prawo, jest orzekana przez Sąd na wniosek jednego lub dwóch małżonków i pociąga za sobą skutki prawne (art. 611 k.r.o. i nst.)

Co wchodzi w skład majątku osobistego każdego z małżonków

Rozwód – trwały rozkład pożycia małżeńskiego

Rozwód jest orzekany co do zasady, gdy między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego na płaszczyźnie emocjonalnej, fizycznej i gospodarczej, a orzeczenie separacji nie wymaga, aby rozkład pożycia miał charakter trwały, tj. orzekany jest, gdy widzimy szanse na dalsze życie z małżonkiem w przyszłości.

Alimenty na rzecz dziecka – kiedy i jak można ich dochodzić?

Rozwód i separacja – różnice

Zasadniczo skutki rozwodu i separacji prawnej są podobne. Jednak w przypadku separacji nie występuje ustanie małżeństwa i po jej orzeczeniu nie można zawrzeć innego małżeństwa oraz wrócić do poprzedniego nazwiska. Ponadto separację można znieść, a rozwód jest ostateczny, a także przy separacji nadal istnieje ustawowy obowiązek pomocy między małżonkami (np. w przypadku choroby).

Rozwód a alimenty na rzecz drugiego małżonka

Rozwód i separacja – alimenty, dziedziczenie i władza rodzicielska

Zarówno w przypadku separacji, jak i rozwodu powstaje między małżonkami z mocy prawa rozdzielność majątkowa, a także taki małżonek nie dziedziczy na podstawie ustawy po śmierci drugiego małżonka (może dziedziczyć jedynie, gdy sporządzono testament). Orzeczenie separacji kształtuje również podobne obowiązki jak rozwód w zakresie alimentów, czy też władzy rodzicielskiej i kontaktów nad dziećmi.

Odpowiedzialność za długi małżonków. Majątek wspólny, zabezpieczenie, intercyza

Rozwód czy separacja – orzeczenie sądu

Co do zasady do orzeczenia rozwodu, jak i separacji nie potrzeba zgody drugiego małżonka.
Należy wskazać, że w sytuacji, w której jeden z małżonków żąda orzeczenia separacji, a drugi orzeczenia rozwodu i żądanie to jest uzasadnione, sąd orzeka rozwód. Adwokat Barbara Laskowska reprezentuje klientów zarówno w sprawach o rozwód, jak i separację.

Zapraszamy też na fanpage kancelarii >>

Autor publikacji: Paweł Wojtalewicz
Data publikacji: 8 sierpnia 2022
Komentarze

Zobacz też

Odpowiedzialność za długi małżonków. Majątek wspólny, zabezpieczenie, intercyza

Data publikacji: 14 września 2022

Zakres odpowiedzialności za długi małżonków zależy od rodzaju ustroju majątkowego, który obowiązuje między małżonkami. Wspólność majątkową powstaje z chwilą zawarcia […]

więcej

Wypadek komunikacyjny. Wyrok uniewinniający dla naszego Klienta

Data publikacji: 13 września 2022

Sąd Rejonowy w Piasecznie wyrokiem z dnia 11 sierpnia 2022 r. ponownie uniewinnił klienta Kancelarii w całości od zarzutu spowodowania […]

więcej

Warunkowe umorzenie postępowania karnego — na czym polega?

Data publikacji: 30 sierpnia 2022

Kiedy możliwe jest warunkowe umorzenie postępowania karnego? Jakimi wytycznymi kieruje się w przypadku warunkowego umorzenia Sąd i jakie są skutki umorzenia? Sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a postawa sprawcy…

więcej