Orły Prawa 2020

Wygrana sprawa rozwodowa – Sąd podzielił naszą argumentację

Wygrana sprawa rozwodowa
Wygrana sprawa rozwodowa

Adwokat Barbara Laskowska pomogła uzyskać w pełni korzystny wyrok rozwodowy dla Klienta Kancelarii, który występował w sprawie w charakterze powoda.

Wyrok, o którym mowa w artykule >>>

Sąd rozwiązał małżeństwo i zasądził alimenty

Sąd Okręgowy w Warszawie wyrokiem z dnia 7 lipca 2022 r. rozwiązał małżeństwo stron przez rozwód z wyłącznej winy pozwanej, ustalił miejsce stałego pobytu małoletnich dzieci stron u ojca, zasądził od pozwanej na rzecz małoletnich dzieci alimenty, a także obciążył w pełni pozwaną kosztami procesu.

Wspólny majątek – co warto wiedzieć przed rozwodem?

Miejsce stałego pobytu dzieci u ojca

Sąd Okręgowy podzielił przy tym argumentację i twierdzenia podnoszone w sprawie, że to pozwana ponosi wyłączną winę za zupełny i całkowity rozpad małżeństwa, a dobro małoletnich i predyspozycje rodzicielskie powoda przemawiają za tym, aby dzieci miały miejsce stałego pobytu przy ojcu.

Zapraszamy też na fanpage kancelarii >>

Autor publikacji: Paweł Wojtalewicz
Data publikacji: 19 lipca 2022
Komentarze

Zobacz też

Uwzględniony wniosek o wstrzymanie wykonania kary

Data publikacji: 11 sierpnia 2022

W razie wniesienia kasacji Sąd Najwyższy może wstrzymać wykonanie zaskarżonego wyroku do czasu jej rozpoznania. Może to zrobić jeżeli jest […]

więcej

Rozwód a separacja – czym się różnią?

Data publikacji: 8 sierpnia 2022

Jaka jest różnica między rozwodem a separacją? Czym różni się separacja faktyczna od separacji formalnej?

więcej

Czym jest dobrowolne poddanie się karze? Jak wygląda procedura?

Data publikacji: 1 sierpnia 2022

Na czym polega dobrowolne poddanie się karze, jak wygląda procedura i jakie są zalety takiego rozwiązania? Polska procedura karna przewiduje konsensualne tryby zakończenia postępowania karne, w tym skazanie bez rozprawy (art. 335 k.p.k.) oraz dobrowolne poddanie się karze (art. 387 k.p.k.).

więcej