Orły Prawa 2020

Czy darowizna lub spadek podlegają podziałowi po rozwodzie? Przykład

Rozwód a spadek lub darowizna
Rozwód a spadek lub darowizna [fot.pixabay/kalhh]

Jak wygląda sprawa darowizn lub spadków w przypadku rozwodu? Czy wchodzą one do majątku osobistego, czy majątku wspólnego małżonków? Zgodnie z art. 33 pkt.2 k.r.o. przedmioty nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę wchodzą do majątku osobistego obdarowanego, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił.

Rozwód. Darowizna lub spadek należą do majątku osobistego małżonka

Oznacza to, że co do zasady każda darowizna otrzymana przez współmałżonka w czasie trwania małżeństwa , które pozostaje w ustroju wspólności majątkowej, należy do jego majątku osobistego.

Więcej: Wspólny majątek – co warto wiedzieć przed rozwodem?

Darowizna staje się majątkiem wspólnym, tylko jeśli darczyńca tak zdecyduje

Darowizna wejdzie do majątku wspólnego stron, jeżeli taka będzie wyraźna wola darczyńcy i zostanie ona w sposób jednoznaczny zakomunikowana małżonkom.

Jazda pod wpływem alkoholu – wykroczenie, przestępstwo, możliwe konsekwencje

Darowizna lub spadek a majątek małżonków. Przykład

Jeżeli rodzice przepisują swojemu dorosłemu dziecku, pozostającemu w związku małżeńskim, nieruchomość w postaci działki budowlanej, to działka ta wejdzie do majątku osobistego ich dziecka. Współmałżonek nie będzie miał żadnych praw do działki gruntu, na której małżonkowie np. wspólnie postawili dom. Do rozliczenia wartości domu wybudowanego przez współmałżonków na gruncie należącego tylko do jednego z nich stosuje się inne przepisy.

Więcej: Co wchodzi w skład majątku osobistego każdego z małżonków

Darowizna a rozwód – majątek wspólny małżonków

Jeżeli jednak rodzice jednego z małżonków przepiszą nieruchomość na rzecz obydwojga małżonków i zapis taki znajdzie się w treści aktu notarialnego darowizny nieruchomości, to małżonkowie staną współwłaścicielami zarówno działki gruntu, jak domu, który na nim wybudowali.

Więcej: Rozwód a separacja – czym się różnią?

Spadek a rozwód – majątek osobisty lub wspólny

Podobnie sytuacja wygląda ze spadkiem. Jeżeli wolą spadkodawcy jest uczynienie spadkobiercami obydwoje małżonków, musi swoją wolę wyrazić jednoznacznie w testamencie, powołując do spadku także współmałżonka swojego dorosłego dziecka.

Zapraszamy też na fanpage kancelarii >>

Autor publikacji: Barbara Laskowska
Data publikacji: 5 października 2022
Komentarze

Zobacz też

Niepłacenie alimentów to przestępstwo? Kiedy i jaka kara grozi osobie, która uchyla się od obowiązku alimentacyjnego?

Data publikacji: 18 stycznia 2023

Przestępstwo niealimentacji. Uchylanie się od płacenia alimentów na rzecz osoby uprawnionej stanowi przestępstwo. Co grozi za uchylanie się od płacenia alimentów? Bezprawne i zawinione uchylanie się od płacenia alimentów na rzecz osoby uprawnionej stanowi przestępstwo i jest zagrożone karą grzywny, karą ograniczenia wolności albo karą pozbawienia wolności do roku. Przestępstwo niealimentacji jest w sposób szczegółowy uregulowane przez art. 209 k.k.

więcej

Kara pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. Kto i kiedy może złożyć wniosek?

Data publikacji: 13 grudnia 2022

Zgodnie z art. 43 la § 1 k.k.w. Sąd penitencjarny może udzielić skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w […]

więcej

Jazda pod wpływem alkoholu – wykroczenie, przestępstwo, możliwe konsekwencje

Data publikacji: 17 października 2022

Kiedy prowadzenie pojazdu po spożyciu alkoholu jest wykroczeniem, a kiedy przestępstwem? Jakie są możliwe, przewidziane prawem konsekwenje takiego wykroczenia, przestępstwa? W sprawach dotyczących jazdy pod wpływem alkoholu należy wziąć pod uwagę nie tylko samo stężenie alkoholu we krwi, ale także okoliczności towarzyszące zatrzymaniu

więcej