Orły Prawa 2020

Orzeczenie o winie. Czy warto wnosić o ustalenie winy przy rozwodzie?

Ustalenie winy przy rozwodzie
Ustalenie winy przy rozwodzie

Sąd rozstrzygając sprawę rozwodową, może rozwiązać małżeństwo z winy jednej strony, z winy obu małżonków lub zaniechać orzekania o winie. Zaniechanie orzekania o winie to sposób na najmniej stresujące i możliwie najszybsze zakończenie małżeństwa. Może do tego dojść nawet na pierwszej rozprawie, jednak wymaga porozumienia małżonków i ich zgodnego wniosku.

Szybki rozwód bez orzekania o winie? Jak uzyskać? Co bada sąd w takiej sytuacji?

Rozwód z orzeczeniem o winie to dłuższe postępowanie

Orzekanie o winie wiąże się przeważnie z długim, trudnym i szczegółowym postępowaniem dowodowym przed Sądem. Jeżeli decydujemy się na rozwód z orzeczeniem winy drugiego małżonka, to musimy wskazać konkretne przyczyny uzasadniające jego winę i potwierdzające to dowody.

Wspólny majątek – co warto wiedzieć przed rozwodem?

Najczęstsze przyczyny orzeczenia o winie

W praktyce najczęstszą przyczyną orzeczenia wyłącznej winy drugiego małżonka jest przemoc fizyczna lub psychiczna, alkoholizm, zdrada, prowadzenie „podwójnego życia” lub mentalne porzucenie rodziny.

Rozwód z ustaleniem winy. Wina za rozkład pożycia małżeńskiego

Orzeczenie o winie drugiego małżonka ma istotne znaczenie

Uzyskanie orzeczenia o winie ma jednak istotne znaczenie. Po pierwsze, odgrywa to kluczową rolę ze względów psychologicznych i ambicjonalnych oraz daje poczucie uzyskania sprawiedliwości. Po drugie, uzyskanie wyroku z orzeczeniem o winie jest istotne z punktu widzenia żądania alimentów.

Rozwód. Elementy wyroku rozwodowego. Czym kieruje się sąd?

Orzeczenie o winie drugiego małżonka a obowiązek alimentacyjny

Jeżeli jest się małżonkiem niewinnym, którego sytuacja materialna ulega pogorszeniu wskutek rozwodu, to rozwiązanie małżeństwa z wyłącznej winy drugiego małżonka stwarza realną możliwość uzyskania alimentów na swoją rzecz. Obowiązek ten jest przy tym nieograniczony w czasie i wygasa jedynie w razie zawarcia przez małżonka „niewinnego” nowego małżeństwa. Wysokość alimentów zależy od możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego, a także od sytuacji finansowej osoby uprawnionej.

Rozwód i podział majątku. Ustalenie zgodnego stanowiska i przygotowanie ugody

Rozwód z winy obojga małżonków

Należy również wspomnieć, że Sąd nie miarkuje winy małżonków na większą i mniejszą (np. 90 % do 10 %). W sytuacji, w której Sąd uzna, że zarówno mąż, jak i żona ponoszą winę oraz ich zachowanie przyczyniło się do zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego, to rozwiąże małżeństwo z winy obu stron.

Zapraszamy też na fanpage kancelarii >>

Autor publikacji: Paweł Wojtalewicz
Data publikacji: 22 czerwca 2022
Komentarze

Zobacz też

Wspólny majątek – co warto wiedzieć przed rozwodem?

Data publikacji: 27 czerwca 2022

Co wchodzi w skład majątku wspólnego małżonków? Co warto wiedzieć o majątku wspólnym małżonków, decydując się na rozwód – wyjaśnia adwokat Barbara Laskowska.

więcej

Czy trzeba być na własnej rozprawie rozwodowej? Jakie mogą być konsekwencje nieobecności?

Data publikacji: 30 maja 2022

W interesie małżonków jest stawiennictwo na rozprawach celem przedstawienia swoich stanowisk, i przesłuchania przez Sąd, który następnie oceni czy zachodzą przesłanki uzasadniające orzeczenie rozwodu.

więcej

Jak złożyć pozew o rozwód i ile to kosztuje? Poradnik krok po kroku

Data publikacji: 27 maja 2022

Co powinien zawierać pozew rozwodowy, jak i gdzie go złożyć oraz ile wynosi opłata za złożenie pozwu o rozwód? Najważniejsze kwestie związane ze złożeniem pozwu rozwodowego. Poradnik krok po kroku

więcej