Orły Prawa 2020

Alimenty na rzecz dziecka – kiedy i jak można ich dochodzić?

Alimenty na dziecko
Alimenty na dziecko

Alimentów można dochodzić albo w drodze pozwu rozwodowego albo w drodze oddzielnego powództwa. Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

Jak można dochodzić alimentów dla dziecka?

Alimentów można dochodzić albo w drodze pozwu rozwodowego albo w drodze oddzielnego powództwa. W wyroku rozwodowym Sąd z urzędu obowiązkowo rozstrzyga o obowiązku alimentacyjnym na małoletnie dzieci.

Rozwód a alimenty na rzecz drugiego małżonka

Samodzielny pozew o alimenty dla dziecka

Samodzielny pozew składamy z kolei, gdy rodzice nie zawarli związku małżeńskiego. Możliwe jest też złożenie pozwu o alimenty, gdy rodzice dalej pozostają w związku małżeńskim i nie planują rozwodu, jednak chcą uregulować sądowo kwestię alimentów. Pamiętać przy tym należy, że w przypadku dzieci niepełnoletnich to przedstawiciel ustawowy występuje z pozwem o zasądzenie alimentów przeciwko drugiemu rodzicowi.

Orzeczenie o winie. Czy warto wnosić o ustalenie winy przy rozwodzie?

Zmiana obowiązku alimentacyjnego

Możliwa jest modyfikacja już ustalonego przez Sąd obowiązku alimentacyjnego, tj. jego podwyższenie lub obniżenie, jak zmianie ulegną okoliczności faktyczne w sprawie – np. zobowiązany do alimentów rodzic zaczął więcej zarabiać lub zwiększyły się usprawiedliwione koszty utrzymania dziecka.

Co wchodzi w skład majątku osobistego każdego z małżonków

Alimenty a wiek dziecka

Nie ma również z góry ustalonego wieku, do którego rodzice zobowiązani są do alimentacji dzieci. Rodzice muszą bowiem utrzymywać nawet pełnoletnie dzieci, które obiektywnie nie są w stanie utrzymać się samodzielnie.

Czy trzeba być na własnej rozprawie rozwodowej? Jakie mogą być konsekwencje nieobecności?

Wysokość alimentów na dziecko

Przepisy w żaden sposób nie określają minimalnej, ani też maksymalnej wysokości alimentów na rzecz dziecka. Wszystko zależy od okoliczności faktycznych danej sprawy, w tym usprawiedliwionych miesięcznych kosztów utrzymania dziecka, a także od możliwości zarobkowych rodziców.

Alimenty co wchodzi w skład kosztów utrzymania dziecka

Do usprawiedliwionych kosztów utrzymania dzieci zaliczają się przede wszystkim wydatki na utrzymanie mieszkania, wyżywienie, odzież, kosmetyki, rozrywkę, edukację, wakacje, jak również na dodatkowe zajęcia pozaszkolne oraz koszty opieki zdrowotnej. Należy przy tym pamiętać, że dzieci mają prawo żyć na zbliżonej do rodziców stopie finansowej.

Alimenty na dziecko – możliwości zarobkowe rodzica. Co bada Sąd?

Możliwości zarobkowe zależą zawsze od indywidualnej sytuacji danego rodzica, w tym jego wykształcenia, doświadczenia zarobowego, zarobków, oszczędności i posiadanego majątku. Sąd bada przy tym realne, a nie faktyczne możliwości zarobkowe, tj. przyjmuje za punkt wyjścia zarobki, które rodzic mógłby zarabiać, gdyby wykorzystywał w pełni swoje możliwości.

Udział rodziców w obowiązku alimentacyjnym na dziecko

Wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie może polegać w całości lub w części na osobistych staraniach o utrzymanie lub o wychowanie uprawnionego; w takim wypadku świadczenie alimentacyjne pozostałych zobowiązanych polega na pokrywaniu w całości lub w części kosztów utrzymania lub wychowania uprawnionego. Przykładowo, jeżeli jeden rodzic mieszka na stałe z dzieckiem oraz poświęca czas i trud na jego wychowanie, a drugi rodzic uczestniczy w procesie wychowania dziecka w dużo mniejszym zakresie, to obowiązek alimentacyjny może zostać rozłożony w stosunku np. 25 do 75 %.

Zapraszamy też na fanpage kancelarii >>

Autor publikacji: Paweł Wojtalewicz
Data publikacji: 5 lipca 2022
Komentarze

Zobacz też

Jazda pod wpływem alkoholu – wykroczenie, przestępstwo, możliwe konsekwencje

Data publikacji: 17 października 2022

Kiedy prowadzenie pojazdu po spożyciu alkoholu jest wykroczeniem, a kiedy przestępstwem? Jakie są możliwe, przewidziane prawem konsekwenje takiego wykroczenia, przestępstwa? W sprawach dotyczących jazdy pod wpływem alkoholu należy wziąć pod uwagę nie tylko samo stężenie alkoholu we krwi, ale także okoliczności towarzyszące zatrzymaniu

więcej

Czy darowizna lub spadek podlegają podziałowi po rozwodzie? Przykład

Data publikacji: 5 października 2022

Jak wygląda sprawa darowizn lub spadków w przypadku rozwodu? Czy wchodzą one do majątku osobistego, czy majątku wspólnego małżonków? Przedmioty nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę wchodzą do majątku osobistego obdarowanego, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił.

więcej

Odpowiedzialność za długi małżonków. Majątek wspólny, zabezpieczenie, intercyza

Data publikacji: 14 września 2022

Zakres odpowiedzialności za długi małżonków zależy od rodzaju ustroju majątkowego, który obowiązuje między małżonkami. Wspólność majątkową powstaje z chwilą zawarcia […]

więcej