Orły Prawa 2020

Kara pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. Kto i kiedy może złożyć wniosek?

Kara pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego
Kara pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego [fot. jraffin/pixabay]

Zgodnie z art. 43 la § 1 k.k.w. Sąd penitencjarny może udzielić skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. Przepis ten umożliwia osobie prawomocnie skazanej wyrokiem karnym odbycie kary pozbawienia wolności w jego miejscu zamieszkania zamiast w zakładzie karnym. Kiedy skazany może wnioskować o dozór elektroniczny? Ile kosztuje wniosek?

Bezpłatny wniosek o dozór elektroniczny – sąd może się zgodzić

Osoba prawomocnie skazany może pod pewnymi formalnymi warunkami złożyć bezpłatny wniosek do Sądu Penitencjarnego, tj. Sądu Okręgowego właściwego dla miejsca przebywania skazanego o wyrażenie zgody na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego. Wyrażenie zgody przez Sąd jest jednak fakultatywne – Sąd może, ale nie musi wyrazić takowej zgody.

Dozór elektroniczny – warunki przyznania

Wymogiem formalnym jest orzeczenie wobec skazanego maksymalnie kary 18 miesięcy roku pozbawienia wolności. Musi również zachodzić tzw. pozytywna prognoza kryminologiczna, tj. w ocenie Sądu będzie to wystarczające dla osiągnięcia celów orzeczonej kary. Ponadto skazany musi mieć stałe miejsce zamieszkania (gdy nie jest właścicielem lokalu, to potrzeba zgody właściciela), a także niezbędna jest zgoda wszystkich pełnoletnich osób, które mieszkają wspólnie ze skazanym.

Jazda pod wpływem alkoholu – wykroczenie, przestępstwo, możliwe konsekwencje

Kiedy można złożyć wniosek o dozór elektroniczny?

Wniosek może złożyć zarówno skazany, który nie rozpoczął jeszcze wykonywania kary pozbawienia wolności, jak i skazany, który rozpoczął już odbywanie kary w zakładzie karnym.

Kara odbywana poza zakładem karnym – możliwość pracy i nauki

Niewątpliwym plusem wykonywania kary w systemie dozoru elektronicznego jest fakt, że skazany nie musi przebywać w zakładzie karnym, ma możliwość dalszego aktywnego uczestniczenia w życiu rodzinnym oraz kontynuowania pracy lub nauki.

Wypadek komunikacyjny. Wyrok uniewinniający dla naszego Klienta

Obowiązki osób objętych dozorem elektronicznym

Skazany ma obowiązek ciągłego przebywania w swoim stałym miejscu zamieszkania, a także poddania się obowiązkom nałożonym przez Sąd – m.in. noszenia tzw. elektronicznej bransoletki, która rejestruje przebieg odbywania kary lub też ewentualnym obowiązkom z art. 72 k.k. (np. poddanie się terapii lub podjęcie pracy).

Sąd ustala harmonogram wyjść z domu skazanego

Sąd ustala jednak harmonogram wyjść skazanego z domu w konkretnych godzinach (maksymalnie 12 godzin w ciągu dnia) w ściśle określonym celu – m.in. świadczenie pracy, nauka, wykonywanie praktyk religijnych, czy też zakupy.

Czy darowizna lub spadek podlegają podziałowi po rozwodzie? Przykład

Wsparcie prawne przy wniosku o dozór elektroniczny

Kancelaria zapewnia profesjonalne sporządzenie wniosku oraz reprezentację skazanego w Sądzie Penitencjarnym.

Zapraszamy też na fanpage kancelarii >>

Autor publikacji: Paweł Wojtalewicz
Data publikacji: 13 grudnia 2022
Komentarze

Zobacz też

Niepłacenie alimentów to przestępstwo? Kiedy i jaka kara grozi osobie, która uchyla się od obowiązku alimentacyjnego?

Data publikacji: 18 stycznia 2023

Przestępstwo niealimentacji. Uchylanie się od płacenia alimentów na rzecz osoby uprawnionej stanowi przestępstwo. Co grozi za uchylanie się od płacenia alimentów? Bezprawne i zawinione uchylanie się od płacenia alimentów na rzecz osoby uprawnionej stanowi przestępstwo i jest zagrożone karą grzywny, karą ograniczenia wolności albo karą pozbawienia wolności do roku. Przestępstwo niealimentacji jest w sposób szczegółowy uregulowane przez art. 209 k.k.

więcej

Jazda pod wpływem alkoholu – wykroczenie, przestępstwo, możliwe konsekwencje

Data publikacji: 17 października 2022

Kiedy prowadzenie pojazdu po spożyciu alkoholu jest wykroczeniem, a kiedy przestępstwem? Jakie są możliwe, przewidziane prawem konsekwenje takiego wykroczenia, przestępstwa? W sprawach dotyczących jazdy pod wpływem alkoholu należy wziąć pod uwagę nie tylko samo stężenie alkoholu we krwi, ale także okoliczności towarzyszące zatrzymaniu

więcej

Czy darowizna lub spadek podlegają podziałowi po rozwodzie? Przykład

Data publikacji: 5 października 2022

Jak wygląda sprawa darowizn lub spadków w przypadku rozwodu? Czy wchodzą one do majątku osobistego, czy majątku wspólnego małżonków? Przedmioty nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę wchodzą do majątku osobistego obdarowanego, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił.

więcej