Orły Prawa 2020

Czym jest dobrowolne poddanie się karze? Jak wygląda procedura?

Dobrowolne poddanie się karze
Dobrowolne poddanie się karze

Polska procedura karna przewiduje konsensualne tryby zakończenia postępowania karne, w tym skazanie bez rozprawy (art. 335 k.p.k.) oraz dobrowolne poddanie się karze (art. 387 k.p.k.). Na czym polega dobrowolne poddanie się karze, jak wygląda procedura i jakie są zalety takiego rozwiązania?

Propozycja dobrowolnego poddania się karze

Często już podczas pierwszego przesłuchania na Policji lub w Prokuraturze podejrzany otrzymuje propozycje dobrowolnego poddania się karze. W przypadku, gdy przyzna się do winy, a okoliczności popełnienia przestępstwa nie budzą, to prokurator zamiast lub obok aktu oskarżenia może przesłać do Sądu wniosek o wydanie wyroku skazującego bez przeprowadzenia rozprawy, przy czym Sąd taki wniosek może (ale nie musi) uwzględnić. W praktyce najczęściej Sądy nie mają jednak przeciwwskazań do uwzględniania powyższych wniosków.

Co wchodzi w skład majątku osobistego każdego z małżonków

Oskarżony może złożyć wniosek o wydanie wyroku skazującego

Ponadto – gdy prokuratura nie wystąpi z wnioskiem o skazanie bez rozprawy – do chwili zakończenia pierwszego przesłuchania wszystkich oskarżonych na rozprawie głównej oskarżony, któremu zarzucono przestępstwo zagrożone karą nieprzekraczającą 15 lat pozbawienia wolności, może złożyć wniosek o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie określonej kary. W powyższej sytuacji dodatkowo konieczny jest również brak sprzeciwu ze strony prokuratora lub pokrzywdzonego.

Alimenty na rzecz dziecka – kiedy i jak można ich dochodzić?

Szybsze zakończenie procesu, niższe koszty sądowe i łagodniejszy wyrok

Instytucje te mają zarówno swoje plusy, jak i minusy. Z jednej strony pozwalają na szybkie zakończenie procesu bez przeprowadzania dowodów na rozprawie (przesłuchiwania licznych świadków, opinii biegłych sądowych itp.), ograniczają koszty procesu, a także dają nadzieję na uzyskanie stosunkowo łagodniejszego wyroku, jednak z drugiej strony pozbawia to oskarżonego możliwości uzyskania wyroku uniewinniającego lub umarzającego postępowanie.

Przed podjęciem decyzji o dobrowolnym poddaniu się karze

Dlatego też należy prawidłowo ocenić zebrany dotychczas materiał dowodowy i możliwy przebieg procesu przed podjęciem decyzji o skorzystaniu z konsensualnych trybów zakończenia postępowania, w szczególności w sprawach skomplikowanych i wieloosobowych.

Decyzja o dobrowolnym poddaniu się karze nie jest ostateczna

Należy pamiętać, że deklaracja o wyrażeniu zgody na dobrowolne poddanie się karze (np. przed organami ścigania), nie jest ostateczna i można bez negatywnych konsekwencji z takiej zgody wycofać się przed zapadnięciem wyroku. Proces wówczas toczy się na zasadach ogólnych.

Zapraszamy też na fanpage kancelarii >>

Autor publikacji: Paweł Wojtalewicz
Data publikacji: 1 sierpnia 2022
Komentarze

Zobacz też

Uwzględniony wniosek o wstrzymanie wykonania kary

Data publikacji: 11 sierpnia 2022

W razie wniesienia kasacji Sąd Najwyższy może wstrzymać wykonanie zaskarżonego wyroku do czasu jej rozpoznania. Może to zrobić jeżeli jest […]

więcej

Rozwód a separacja – czym się różnią?

Data publikacji: 8 sierpnia 2022

Jaka jest różnica między rozwodem a separacją? Czym różni się separacja faktyczna od separacji formalnej?

więcej

Wygrana sprawa rozwodowa – Sąd podzielił naszą argumentację

Data publikacji: 19 lipca 2022

Adwokat Barbara Laskowska pomogła uzyskać w pełni korzystny wyrok rozwodowy dla Klienta Kancelarii, który występował w sprawie w charakterze powoda. […]

więcej