Orły Prawa 2020

Czym jest dobrowolne poddanie się karze? Jak wygląda procedura?

Dobrowolne poddanie się karze
Dobrowolne poddanie się karze

Polska procedura karna przewiduje konsensualne tryby zakończenia postępowania karne, w tym skazanie bez rozprawy (art. 335 k.p.k.) oraz dobrowolne poddanie się karze (art. 387 k.p.k.). Na czym polega dobrowolne poddanie się karze, jak wygląda procedura i jakie są zalety takiego rozwiązania?

Propozycja dobrowolnego poddania się karze

Często już podczas pierwszego przesłuchania na Policji lub w Prokuraturze podejrzany otrzymuje propozycje dobrowolnego poddania się karze. W przypadku, gdy przyzna się do winy, a okoliczności popełnienia przestępstwa nie budzą, to prokurator zamiast lub obok aktu oskarżenia może przesłać do Sądu wniosek o wydanie wyroku skazującego bez przeprowadzenia rozprawy, przy czym Sąd taki wniosek może (ale nie musi) uwzględnić. W praktyce najczęściej Sądy nie mają jednak przeciwwskazań do uwzględniania powyższych wniosków.

Co wchodzi w skład majątku osobistego każdego z małżonków

Oskarżony może złożyć wniosek o wydanie wyroku skazującego

Ponadto – gdy prokuratura nie wystąpi z wnioskiem o skazanie bez rozprawy – do chwili zakończenia pierwszego przesłuchania wszystkich oskarżonych na rozprawie głównej oskarżony, któremu zarzucono przestępstwo zagrożone karą nieprzekraczającą 15 lat pozbawienia wolności, może złożyć wniosek o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie określonej kary. W powyższej sytuacji dodatkowo konieczny jest również brak sprzeciwu ze strony prokuratora lub pokrzywdzonego.

Alimenty na rzecz dziecka – kiedy i jak można ich dochodzić?

Szybsze zakończenie procesu, niższe koszty sądowe i łagodniejszy wyrok

Instytucje te mają zarówno swoje plusy, jak i minusy. Z jednej strony pozwalają na szybkie zakończenie procesu bez przeprowadzania dowodów na rozprawie (przesłuchiwania licznych świadków, opinii biegłych sądowych itp.), ograniczają koszty procesu, a także dają nadzieję na uzyskanie stosunkowo łagodniejszego wyroku, jednak z drugiej strony pozbawia to oskarżonego możliwości uzyskania wyroku uniewinniającego lub umarzającego postępowanie.

Odpowiedzialność za długi małżonków. Majątek wspólny, zabezpieczenie, intercyza

Przed podjęciem decyzji o dobrowolnym poddaniu się karze

Dlatego też należy prawidłowo ocenić zebrany dotychczas materiał dowodowy i możliwy przebieg procesu przed podjęciem decyzji o skorzystaniu z konsensualnych trybów zakończenia postępowania, w szczególności w sprawach skomplikowanych i wieloosobowych.

Decyzja o dobrowolnym poddaniu się karze nie jest ostateczna

Należy pamiętać, że deklaracja o wyrażeniu zgody na dobrowolne poddanie się karze (np. przed organami ścigania), nie jest ostateczna i można bez negatywnych konsekwencji z takiej zgody wycofać się przed zapadnięciem wyroku. Proces wówczas toczy się na zasadach ogólnych.

Zapraszamy też na fanpage kancelarii >>

Autor publikacji: Paweł Wojtalewicz
Data publikacji: 1 sierpnia 2022
Komentarze

Zobacz też

Jazda pod wpływem alkoholu – wykroczenie, przestępstwo, możliwe konsekwencje

Data publikacji: 17 października 2022

Kiedy prowadzenie pojazdu po spożyciu alkoholu jest wykroczeniem, a kiedy przestępstwem? Jakie są możliwe, przewidziane prawem konsekwenje takiego wykroczenia, przestępstwa? W sprawach dotyczących jazdy pod wpływem alkoholu należy wziąć pod uwagę nie tylko samo stężenie alkoholu we krwi, ale także okoliczności towarzyszące zatrzymaniu

więcej

Czy darowizna lub spadek podlegają podziałowi po rozwodzie? Przykład

Data publikacji: 5 października 2022

Jak wygląda sprawa darowizn lub spadków w przypadku rozwodu? Czy wchodzą one do majątku osobistego, czy majątku wspólnego małżonków? Przedmioty nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę wchodzą do majątku osobistego obdarowanego, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił.

więcej

Odpowiedzialność za długi małżonków. Majątek wspólny, zabezpieczenie, intercyza

Data publikacji: 14 września 2022

Zakres odpowiedzialności za długi małżonków zależy od rodzaju ustroju majątkowego, który obowiązuje między małżonkami. Wspólność majątkową powstaje z chwilą zawarcia […]

więcej