Orły Prawa 2020

Czy trzeba być na własnej rozprawie rozwodowej? Jakie mogą być konsekwencje nieobecności?

Obecność na rozprawie rozwodowej
Obecność na rozprawie rozwodowej

W interesie małżonków jest stawiennictwo na rozprawach celem przedstawienia swoich stanowisk, i przesłuchania przez Sąd, który następnie oceni czy zachodzą przesłanki uzasadniające orzeczenie rozwodu. Zalecamy skorzystanie z pomocy adwokata, który przygotuje Państwa do każdej rozprawy i zapewni efektywną obronę interesów prawnych.

Obecność powoda na rozprawie rozwodowej

 Zasadą jest, że rozprawa rozwodowa odbywa się bez względu na niestawiennictwo jednej ze stron. Wyjątek stanowi pierwszy termin rozprawy w sprawie. Małżonek składający pozew rozwodowy musi się na niej stawić. W przypadku nieusprawiedliwionego niestawiennictwa Sąd zawiesi z urzędu postępowanie. Powód będzie mógł wówczas żądać podjęcia postępowania dopiero po 3 miesiącach od dnia zawieszenia.

Szybki rozwód bez orzekania o winie? Zasady. Co bada sąd w takiej sytuacji?

Wezwanie a zawiadomienie – obowiązkowa obecność na rozprawie

Na pozostałych terminach rozpraw powód przeważnie nie musi się stawiać osobiście, jednakże należy przykładać dużą wagę do korespondencji z Sądu. Jeśli pismo zostało zatytułowane jako „wezwanie” to wiąże się to z obowiązkowym osobistym udziałem strony w rozprawie. W przypadku „zawiadomień” obecność nie jest wymagana. Zaznaczyć również trzeba, że obecnie na popularności zyskują rozprawy zdalne, które umożliwiają stronom uczestnictwo w rozprawie z domu za pośrednictwem internetowego połączenia.

Instytucja zabezpieczenia roszczeń w postępowaniu rozwodowym

Obecność pozwanego na rozprawie rozwodowej

Pozwany powinien stawiać się na każde „wezwanie” do Sądu, aby móc bronić swoich interesów prawnych. Unikanie Sądu i korespondencji sądowej nie jest najlepszym rozwiązaniem. Możliwe jest bowiem wydanie wyroku rozwodowego bez obecności i udziału pozwanego. Sąd może wydać tzw. wyrok zaoczny w sytuacji, w której pozwany nie złożył odpowiedzi na pozew i nie stawił się do Sądu bez podania usprawiedliwionej przyczyny. Warto przy tym wspomnieć, że pozwany nawet nie musi fizycznie odebrać przesyłki z Sądu z pozwem i wezwaniem na rozprawę, bowiem wystarczające będzie, że dwukrotnie nie dobierze awizo. Sąd przyjmuje wówczas fikcję skutecznego doręczenia.

Zapraszamy też na fanpage kancelarii >>

Autor publikacji: Paweł Wojtalewicz
Data publikacji: 30 maja 2022
Komentarze

Zobacz też

Wspólny majątek – co warto wiedzieć przed rozwodem?

Data publikacji: 27 czerwca 2022

Co wchodzi w skład majątku wspólnego małżonków? Co warto wiedzieć o majątku wspólnym małżonków, decydując się na rozwód – wyjaśnia adwokat Barbara Laskowska.

więcej

Orzeczenie o winie. Czy warto wnosić o ustalenie winy przy rozwodzie?

Data publikacji: 22 czerwca 2022

Sąd rozstrzygając sprawę rozwodową, może rozwiązać małżeństwo z winy jednej strony, z winy obu małżonków lub zaniechać orzekania o winie. […]

więcej

Jak złożyć pozew o rozwód i ile to kosztuje? Poradnik krok po kroku

Data publikacji: 27 maja 2022

Co powinien zawierać pozew rozwodowy, jak i gdzie go złożyć oraz ile wynosi opłata za złożenie pozwu o rozwód? Najważniejsze kwestie związane ze złożeniem pozwu rozwodowego. Poradnik krok po kroku

więcej