Orły Prawa 2020

Rozwód i podział majątku

Przy zgodnej decyzji małżonków o rozwodzie, możliwe jest także przeprowadzenie podziału majątku wspólnego stron. Warunkiem jest zgodne stanowisko, co do sposobu podziału majątku. W tego typu sprawach Adwokat Barbara Laskowska przygotowuje ugodę zawierającą szczegółowe informacje o stanie majątku wspólnego i sposobie  jego podzielenia między małżonków.  Tak przygotowane stanowisko  przedstawiane jest Sądowi, który  może zawrzeć w wyroku rozwodowym, orzekając tym samym o podziale majątku wspólnego małżonków.  Uwaga: rozwód i podział majątku podlegają odrębnemu wynagrodzeniu

 

Wina za rozkład pożycia małżeńskiego

Decydując się na rozwód z ustaleniem winy współmałżonka należy się zastanowić jaki chcemy osiągnąć cel. Pamietać należy, że postępowanie sądowe […]

wyrok uniewinniający

zapadł także wobec Janusza K., który przed Sądem Rejonowym dla Warszawy Śródmieścia odpowiadał za przestępstwo znęcania się fizycznego i psychicznego […]

Uniewinnienie, to wielka satysfakcja dla obrońcy

  Po wygraniu przeze mnie kasacji przed Sądem Najwyższym, proces Krzysztofa S. oskarżonego o przestępstwo z art. 200 §1 k.k. […]

Rozwód i podział majątku

Przy zgodnej decyzji małżonków o rozwodzie, możliwe jest także przeprowadzenie podziału majątku wspólnego stron. Warunkiem jest zgodne stanowisko, co do […]