Orły Prawa 2020

Blog
Prawo rodzinne, cywilne i karne okiem mecenas Barbary Laskowskiej

Rozwód a separacja – czym się różnią?

Data publikacji: 8 sierpnia 2022
Rozwód i separacja - różnice

Jaka jest różnica między rozwodem a separacją? Czym różni się separacja faktyczna od separacji formalnej?

więcej

Czym jest dobrowolne poddanie się karze? Jak wygląda procedura?

Data publikacji: 1 sierpnia 2022
Dobrowolne poddanie się karze

Na czym polega dobrowolne poddanie się karze, jak wygląda procedura i jakie są zalety takiego rozwiązania? Polska procedura karna przewiduje konsensualne tryby zakończenia postępowania karne, w tym skazanie bez rozprawy (art. 335 k.p.k.) oraz dobrowolne poddanie się karze (art. 387 k.p.k.).

więcej

Wygrana sprawa rozwodowa – Sąd podzielił naszą argumentację

Data publikacji: 19 lipca 2022
Wygrana sprawa rozwodowa

Adwokat Barbara Laskowska pomogła uzyskać w pełni korzystny wyrok rozwodowy dla Klienta Kancelarii, który występował w sprawie w charakterze powoda. Wyrok, o którym mowa w artykule >>> Sąd rozwiązał małżeństwo i zasądził alimenty Sąd Okręgowy w Warszawie wyrokiem z dnia 7 lipca 2022 r. rozwiązał małżeństwo stron przez rozwód z wyłącznej winy pozwanej, ustalił miejsce stałego pobytu małoletnich dzieci stron […]

więcej

Sąd Najwyższy. Wygrana kasacja w sprawie karnej

Data publikacji: 12 lipca 2022
Sąd Najwyższy uchylił wyrok

Sąd Okręgowy w Przemyślu utrzymał w całości w mocy wyrok Sądu Rejonowego w Przemyślu mocą, którego wymierzono oskarżonym kary łączne po 2 lat bezwzględnego pozbawienia wolności. Adwokat Barbara Laskowska przystąpiła do sprawy dopiero po wydaniu prawomocnego wyroku przez Sąd II instancji i zapewniała obronę oskarżonym w postępowaniu kasacyjnym przed Sądem Najwyższym. Wyrok Sądu Najwyższego >>> Sąd Najwyższy podzielił argumentację obrony […]

więcej

Co wchodzi w skład majątku osobistego każdego z małżonków

Data publikacji: 11 lipca 2022
Rozwód. Majątek osobisty małżonków

Z chwilą zawarcia związku małżeńskiego małżonkowie dysponują na ogół trzema masami majątkowymi: majątkiem wspólnym, majątkiem osobistym męża i majątkiem osobistym żony. W codziennym życiu te trzy masy majątkowe przenikają się wzajemnie.

więcej

Alimenty na rzecz dziecka – kiedy i jak można ich dochodzić?

Data publikacji: 5 lipca 2022
Alimenty na dziecko

Alimentów można dochodzić albo w drodze pozwu rozwodowego albo w drodze oddzielnego powództwa. Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Jak można dochodzić alimentów dla dziecka? Alimentów można dochodzić albo w drodze pozwu rozwodowego albo w […]

więcej

Rozwód a alimenty na rzecz drugiego małżonka

Data publikacji: 28 czerwca 2022
Rozwód a alimenty

Sąd orzekając rozwód może (ale nie musi) nałożyć obowiązek płacenia miesięcznych alimentów na rzecz byłego małżonka. Kluczowe jest przy tym rozstrzygnięcie o winie w rozkładzie pożycia małżeństwa. Często determinuje to możliwość skutecznego dochodzenia alimentów. Ponadto uwzględnienie żądania alimentacyjnego zależy od wyników szczegółowo przeprowadzonego postępowania dowodowego. Alimenty a rozwód bez orzekania o winie Sąd zaniecha orzekania o winie przy rozwodzie wyłącznie […]

więcej

Wspólny majątek – co warto wiedzieć przed rozwodem?

Data publikacji: 27 czerwca 2022
Majątek wspólny małżonków przed rozwodem

Co wchodzi w skład majątku wspólnego małżonków? Co warto wiedzieć o majątku wspólnym małżonków, decydując się na rozwód – wyjaśnia adwokat Barbara Laskowska.

więcej