Orły Prawa 2020

Sąd Najwyższy. Wygrana kasacja w sprawie karnej

Sąd Najwyższy uchylił wyrok
Sąd Najwyższy uchylił wyrok

Sąd Okręgowy w Przemyślu utrzymał w całości w mocy wyrok Sądu Rejonowego w Przemyślu mocą, którego wymierzono oskarżonym kary łączne po 2 lat bezwzględnego pozbawienia wolności. Adwokat Barbara Laskowska przystąpiła do sprawy dopiero po wydaniu prawomocnego wyroku przez Sąd II instancji i zapewniała obronę oskarżonym w postępowaniu kasacyjnym przed Sądem Najwyższym.

Wyrok Sądu Najwyższego >>>

Sąd Najwyższy podzielił argumentację obrony i uchylił wyrok

Sąd Najwyższy w dużej mierze podzielił zarzuty i argumentację podniesioną przez obronę w zakresie naruszenia przepisów prawa procesowego, a w konsekwencji uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania.

Wspólny majątek – co warto wiedzieć przed rozwodem?

30 dni na wniesienie kasacji

Kancelaria podejmuje się sporządzenia kasacji od prawomocnego wyroku karnego i zapewnia reprezentację przed Sądem Najwyższym. Należy pamiętać, że kasację na korzyść można wnieść jedynie w razie skazania oskarżonego za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe na karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania. Termin na wniesienie kasacji wynosi 30 dni od daty doręczenia wyroku Sądu II instancji wraz z uzasadnieniem.

Zapraszamy też na fanpage kancelarii >>

Autor publikacji: Paweł Wojtalewicz
Data publikacji: 12 lipca 2022
Komentarze

Zobacz też

Uwzględniony wniosek o wstrzymanie wykonania kary

Data publikacji: 11 sierpnia 2022

W razie wniesienia kasacji Sąd Najwyższy może wstrzymać wykonanie zaskarżonego wyroku do czasu jej rozpoznania. Może to zrobić jeżeli jest […]

więcej

Rozwód a separacja – czym się różnią?

Data publikacji: 8 sierpnia 2022

Jaka jest różnica między rozwodem a separacją? Czym różni się separacja faktyczna od separacji formalnej?

więcej

Czym jest dobrowolne poddanie się karze? Jak wygląda procedura?

Data publikacji: 1 sierpnia 2022

Na czym polega dobrowolne poddanie się karze, jak wygląda procedura i jakie są zalety takiego rozwiązania? Polska procedura karna przewiduje konsensualne tryby zakończenia postępowania karne, w tym skazanie bez rozprawy (art. 335 k.p.k.) oraz dobrowolne poddanie się karze (art. 387 k.p.k.).

więcej